Zegary słoneczne w regionie

Zakliczyn:
ul. Mickiewicza 52 (pomiędzy dawną Izbą Regionalną, a kościołem parafialnym), zegar ścienny z początku lat 70-tych XX w.

Wykonawca: prof. Jan Mietelski

 

 

 

 

Wojnicz:
“Kolekcja wojnickich zegarów słonecznych liczy pięć egzemplarzy. Trzy znajdują się na elewacji pałacu Dąmbskich, jeden wolno stojący i bardzo już zniszczony znajduje się w pobliżu pałacu, a piąty na elewacji kościoła parafialnego” (im. św. Wawrzyńca).

Zegary na pałacu “niewątpliwie posiadają wartość zabytkową (…). Nie znamy daty i okoliczności ich powstania, nie znamy też ich projektanta i wykonawcy. Wymagają pilnego sporządzenia dokumentacji fotograficznej i rysunkowej, gdy odpadnie tynk rekonstrukcja nie będzie już możliwa. Szczególnie dotyczy to zegarów na ścianie pałacu, gdzie np. po umieszczonym pod zegarem aforyzmie K.Brodzińskiego pozostało już tylko puste miejsce.”

Zegar obok pałacu świadczy o tym, iż “szerokość geograficzna Wojnicza wynosi wprawdzie + 49°57’5, ale ktoś mógł przyjąć + 49°57’5…”.

Zegar na kościele. “Maleńki i wysoko umieszczony zegar na ścianie kościoła jest ciekawy z uwagi na to, że umieszczono na nim wizerunek św. Wawrzyńca z kratą – również nie znamy daty jego powstania i nazwiska fundatora.”

 

Wola Rzędzińska:

Mały (43 cm), mosiężny zegar wykonany techniką fotograwerunku jest częścią fontanny w centrum miejscowości. Fontanna została wykonana w 2008 roku w ramach poprawy estetyki Centrum Woli Rzędzińskiej. Zamontowany samodzielnie przez inwestora jako element fontanny.

Opracował: Marcin Pałach

 



Źródło: Zeszyty Wojnickie

Tekst udostępniony przez Panią Teresę Duman z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej

 

Więcej o zegarach słonecznych w regionie na http://it.dunajecbiala.pl/pl/00083,news,00322,strona_glowna