Ważniejsze urzędy w Tarnowie

Urzędy centralne, regionalne i lokalne

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Urzędy pracy

Wymiar sprawiedliwości

Urzędy skarbowe

Ochrona zdrowia

Inne urzędy wojewódzkie

Ubezpieczenie społeczne

Instytucje miejskie i inne

 

 

Urzędy centralne, regionalne i lokalne:

Urząd Miasta Tarnowa

ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 688 24 00

www.tarnow.pl

 

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 688 33 00

www.powiat.tarnow.pl

 

Urząd Gminy Tarnów

ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 688 01 01

www.gmina.tarnow.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Agenda w Tarnowie

al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 621 67 25
www.malopolskie.pl

 

Małopolski Urząd Wojewódzki
Placówka zamiejscowa w Tarnowie

al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 696 32 00

www.malopolska.uw.gov.pl

 

Kuria Diecezjalna

ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 631 73 00

www.diecezja.tarnow.pl

 

Konsulat Honorowy Ukrainy

33-100 Tarnów

http://mfa.gov.ua/en/about-mfa/abroad/honorary-consulates/92

 

Izba Kominiarzy

Oddział Małopolsko-Podkarpacki

ul. Ujejskiego 24

33-100 Tarnów

https://izbakominiarzy.pl

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów

tel.: 112

www.straz.tarman.pl

 

Komenda Miejska Policji w Tarnowie

ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów

tel.: +48 14 633 01 39, +48 14 628 29 00

www.tarnow.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji Tarnów – Centrum

ul. Narutowicza 6, 33-100 Tarnów

tel.: 997, 112, +48 14 628 21 22

 

Komisariat Policji Tarnów – Zachód

ul. Ks.Indyka 2, 33-101 Tarnów

tel.: 997, 112, +48 14 628 17 22

 

Karpacki Oddział Straży Granicznej
Placówka Straży Granicznej w Tarnowie

ul. Narutowicza 6 (w budynku komisariatu Policji Tarnów-Centrum), 33-100 Tarnów

www.karpacki.strazgraniczna.pl

 

Inspekcja Transportu Drogowego w Tarnowie

Al. Solidarności 5-9 (w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie), 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 628 22 18

www.krakow.witd.gov.pl

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 631 70 04

www.straz.tarman.pl

 

Państwowa Straż Pożarna, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1

ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów

tel.: 998, 112, +48 14 631 70 00

 

Państwowa Straż Pożarna, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2

ul. Błonie 2A, 33-100 Tarnów

tel.: 998, 112, +48 14 631 70 18

 

Jednostka Ratownictwa Chemicznego

ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. alarmowy: +48 14 637 26 66

www.jrch.grupaazoty.com

 

 

Pogotowie Ratunkowe

al. Matki Boskiej Fatimskiej 2, 33-100 Tarnów

tel.: 999, 112, +48 14 621 77 91

filie:

ul. Kwiatkowskiego 18 (Tarnów – Mościce), 33-101 Tarnów

ul. Błonie (budynek Państwowej Straży Pożarnej, JRG nr 2),33-100 Tarnów

www.pspr.idl.pl

 

Straż Miejska

ul. Brodzińskiego 14, 33-100 Tarnów (tymczasowy adres na czas remontu do końca 2018 roku)

ul. Nadbrzeżna Dolna 7, 33-100 Tarnów (remont budynku, adres nieaktualny do końca 2018 roku)

tel.: +48 14 621 14 25

www.strazmiejska.tarnow.pl

 

WOPR

Rynek 17/1, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 688 80 27

www.wopr.tarnow.pl

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 27 46 83

http://pinb-tarnow.republika.pl

 

Urząd Dozoru Technicznego w Tarnowie

ul. Czerwonych Klonów 6, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 633 13 00

www.udt.gov.pl

 

Urzędy pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

pl. gen. J.Bema 3, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 688 23 00

www.up.tarnow.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Filia w Tarnowie

al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 626 99 40

www.wup-krakow.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy
Punkt Informacyjny EFS w Tarnowie

al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 626 95 43

 

Wymiar sprawiedliwości:

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie

ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 622 27 31

www.tarnow.po.gov.pl

 

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie

ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 622 27 31

 

Sąd Okręgowy w Tarnowie

ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 688 74 00

www.tarnow.so.gov.pl

 

Sąd Rejonowy w Tarnowie

ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 688 74 00

 

Sąd Diecezjalny w Tarnowie

ul. Piłsudskiego 6 (teren Wyższego Seminarium Duchownego), 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 631 73 10

www.diecezja.tarnow.pl

 

 

Urzędy skarbowe i celny:

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie
al. Solidarności 5-9A, 33-100 Tarnów
tel.:+48 14 622 30 91
ucs.tarnow@mp.mofnet.gov.pl

 
Urząd Skarbowy nr 1
ul. Lwowska 72-96 A, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 630 23 00
www.malopolskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-tarnowie  

 
Urząd Skarbowy nr 2
al. Solidarności 5-9 b, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 632 82 00
www.malopolskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-tarnowie  

 

Oddział Celny w Tarnowie
ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 629 80 85
oc.tarnów@kra.mofnet.gov.pl

 

 

 

Ochrona zdrowia:

Narodowy Fundusz Zdrowia – O/Małopolska
Delegatura w Tarnowie

Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 696 32 00

www.nfz-krakow.pl

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tarnowie

ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 621 70 97

www.psse.tarman.pl

 

Tarnowska Okręgowa Izba Lekarska

ul. Mościckiego 14, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 688 88 30

www.oil-tarnow.pl

 

Polska Izba Zielarsko – Medyczna i Drogeryjna
Oddział w Tarnowie

ul. Krakowska 26, 33-100 Tarnów

33-100 Tarnów

www.izbazielarska.org.pl

 

Inne urzędy wojewódzkie:

Urząd Statystyczny w Krakowie
Oddział w Tarnowie

pl. Kazimierza Wielkiego 2, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 688 02 00

www.stat.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Delegatura w Tarnowie

ul. Narutowicza 33, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 621 42 16

www.krakow.wiih.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 652 52 87

www.piorin.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura w Tarnowie

ul. Krasińskiego 7a, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 621 53 64

www.wios.tarnow.pl

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Delegatura w Tarnowie

al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 621 06 95

www.kuratorium.krakow.pl

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 626 80 84, +48 14 626 88 59

www.mzmiuw.krakow.pl

 

Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków

ul. Konarskiego 15, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 621 28 27, +48 14 627 49 09

www.wuoz.malopolska.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
Delegatura w Tarnowie

Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 626 02 54

www.wif.malopolska.pl

 

Małopolska Izba Rolnicza w Tarnowie

Giełdowa 9, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 621 00 64

www.mir.krakow.pl

 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego (MODR)

Mostowa 14, 33-100 Tarnów (do 2017 r. w Zgłobicach)

tel.: +48 14 674 30 79

www.modr.pl

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
Oddział w Tarnowie

ul. Mostowa 7, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 620 28 50

www.krakow.oip.pl

 

Ubezpieczenie społeczne:

ZUS, Oddział w Tarnowie

ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 621 43 71

www.zus.gov.pl

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie

ul. Wałowa 12, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 621 59 87

www.krus.gov.pl

 

Instytucje miejskie i inne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 688 20 20

www.mops.tarnow.pl

 

Miejski Zarząd Cmentarzy

ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 621 27 89

www.mzc.tarnow.pl

 

Obwodowy Urząd Miar

ul. Ochronek 22, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 622 12 06

www.gum.gov.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Nowa 4 (Urząd Miasta Tarnowa), 33-100 Tarnów

Miejsce udzielania ślubów: ul. Wałowa 10 („Sala Lustrzana”), 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 688 90 85

 

 

Zarząd Dróg i Komunikacji 

ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 688 86 30

www.komunikacja.tarnow.pl

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Krakowska 134, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 629 12 10

www.arimr.gov.pl

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Stacja Meteorologiczna

al. Piaskowa 56, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 621 33 90

www.imgw.pl

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie

al. Solidarności 5-9 , 33-100 Tarnów

tel. 14 69 63 353

fax: 14 69 63 243

www.krakow.rdos.gov.pl

 

Miejski Inspektorat Weterynaryjny

ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 628 60 90

 

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Tarnowie

al. Solidarności 5/9, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 621 39 85

www.pkw.gov.pl

 

Archiwum Państwowe

ul. Chemiczna 16, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 633 06 21

www.archiwum.krakow.pl

 

Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 621 57 96

www.chamber-tarnow.com.pl

 

Izba Gospodarki Elektronicznej (filia małopolskiego oddziału)

ul. Wałowa 16 „DESK”, 33-100 Tarnów

www.eizba.pl  

 

Izba Rzemieślnicza

ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów

tel.: +48 14 621 31 48

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

 

Tarnowski Klaster Przemysłowy

Ul. Kochanowskiego 32

33-100 Tarnów

www.tkp.com.pl

Fot.: Paweł Topolski, Urszula Augustyn