Ważniejsze urzędy w Tarnowie

Urzędy centralne, regionalne i lokalne

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Urzędy pracy

Wymiar sprawiedliwości

Urzędy skarbowe

Ochrona zdrowia

Inne urzędy wojewódzkie

Ubezpieczenie społeczne

Instytucje miejskie i inne

 

 

Urzędy centralne, regionalne i lokalne:

Urząd Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
oraz: ul. Nowa 3, ul. Nowa 4, ul. Goldhammera 3, ul. Legionów 14, Rynek 7
tel.: +48 14 688 24 00
www.tarnow.pl

 

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
ul. Ostrogskich 7 – Wydział Komunikacji (m.in. wydawania praw jazdy):

tel.: +48 14 688 33 00


tel.: +48 14 688 33 00
www.powiat.tarnow.pl

 

Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 688 01 01
www.gmina.tarnow.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Agenda w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 621 67 25
www.malopolskie.pl

 

Małopolski Urząd Wojewódzki
Placówka zamiejscowa w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 696 32 00
www.malopolska.uw.gov.pl

 

Seminarium Duchowne w TarnowieKuria Diecezjalna
ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów (budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie)
tel.: +48 14 631 73 00
www.diecezja.tarnow.pl

 

 

Konsulat Honorowy Ukrainy
ul. Słowackiego 19, 33-100 Tarnów
tel. +48 881 684 666
http://konsulattarnow.pl/
https://www.facebook.com/konsulattarnow/

 

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy
ul. Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 626 03 95; +48 505 223 222; +48 531 650 650
https://kominiarskicech.pl

 

Wojskowe Centrum Rekrutacji (dawniej: Wojskowa Komenda Uzupełnień)
ul. Dąbrowskiego 11, 33-100 Tarnów
tel. +48 26 113 86 50
wku.tarnow@ron.mil.pl
https://wkutarnow.wp.mil.pl/pl/

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel.: 112
www.straz.tarnow.pl

 

Komenda Miejska Policji w Tarnowie
ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów
tel.: +48 14 633 01 39, +48 14 628 29 00
www.tarnow.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji Tarnów – Centrum
ul. Narutowicza 6, 33-100 Tarnów
tel.: 997, 112, +48 14 628 21 22

 

Komisariat Policji Tarnów – Zachód
ul. Ks.Indyka 2, 33-101 Tarnów
tel.: 997, 112, +48 14 628 17 22

 

Karpacki Oddział Straży Granicznej
Placówka Straży Granicznej w Tarnowie
ul. Zbylitowska 9, 33-101 Tarnów – Mościce
www.karpacki.strazgraniczna.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
Oddział Zamiejscowy w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
(w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie)
tel.: +48 14 628 22 18
www.krakow.witd.gov.pl

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 631 70 04
www.straz.tarnow.pl

 

Państwowa Straż Pożarna, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel.: 998, 112, +48 14 631 70 00
www.straz.tarnow.pl

 

Państwowa Straż Pożarna, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2
ul. Błonie 2A, 33-100 Tarnów
tel.: 998, 112, +48 14 631 70 18
www.straz.tarnow.pl

 

Jednostka Ratownictwa Chemicznego
ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
tel. alarmowy: +48 14 637 26 66
www.jrch.grupaazoty.com

 

Pogotowie Ratunkowe
al. Matki Boskiej Fatimskiej 2, 33-100 Tarnów
tel.: 999, 112, +48 14 621 77 91

filie:
ul. Kwiatkowskiego 18 (Tarnów – Mościce), 33-101 Tarnów
ul. Błonie (budynek Państwowej Straży Pożarnej, JRG nr 2),33-100 Tarnów
www.pspr.idl.pl

 

Straż Miejska
ul. Nadbrzeżna Dolna 7, 33-100 Tarnów
tel.: 14 986; +48 14 621 14 25
www.strazmiejska.tarnow.pl

 

WOPR
Rynek 17/1, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 688 80 27
www.wopr.tarnow.pl

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa
ul. Krupnicza 15, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 27 46 83
www.pinbtarnow.pl

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33 – 100 Tarnów
tel./fax: +48 14 627 61 29
e-mail: pinb@powiat.tarnow.pl

 

Urząd Dozoru Technicznego w Tarnowie
ul. Czerwonych Klonów 6, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 633 13 00
www.udt.gov.pl

 

Urzędy pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
pl. gen. J.Bema 3, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 688 23 00
www.up.tarnow.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Filia w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 626 99 40
www.wup-krakow.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy
Punkt Informacyjny EFS w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 626 95 43

 

Wymiar sprawiedliwości:

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie
ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 622 27 31
www.gov.pl/web/po-tarnow

 

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie
ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 622 27 31

 

Sąd Okręgowy w Tarnowie
ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 688 74 00
www.tarnow.so.gov.pl

 

Sąd Rejonowy w Tarnowie
ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 688 74 00

 

Sąd Diecezjalny w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 6 (teren Wyższego Seminarium Duchownego), 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 631 73 10
www.diecezja.tarnow.pl

 

 

Urzędy skarbowe i celny:

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie
al. Solidarności 5-9A, 33-100 Tarnów
tel.:+48 14 622 30 91
ucs.tarnow@mp.mofnet.gov.pl

 
Urząd Skarbowy nr 1
ul. Lwowska 72-96 A, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 630 23 00
www.malopolskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-tarnowie  

 
Urząd Skarbowy nr 2
al. Solidarności 5-9 b, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 632 82 00
www.malopolskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-tarnowie  

 

Oddział Celny w Tarnowie
ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 629 80 85
oc.tarnów@kra.mofnet.gov.pl

 

 

 

Ochrona zdrowia:

Narodowy Fundusz Zdrowia – O/Małopolska
Delegatura w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 696 32 00
www.nfz-krakow.pl

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tarnowie
ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 621 70 97
www.psse.tarman.pl

 

Tarnowska Okręgowa Izba Lekarska
ul. Mościckiego 14, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 688 88 30
www.oil-tarnow.pl

 

Polska Izba Zielarsko – Medyczna i Drogeryjna
Oddział w Tarnowie
ul. Krakowska 26, 33-100 Tarnów
www.izbazielarska.org.pl

 

Inne urzędy wojewódzkie:

Urząd Statystyczny w Krakowie
Oddział w Tarnowie
pl. Kazimierza Wielkiego 2, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 688 02 00
www.stat.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Delegatura w Tarnowie
ul. Narutowicza 33, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 621 42 16
www.krakow.wiih.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 652 52 87
www.piorin.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura w Tarnowie
ul. Krasińskiego 7a, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 621 53 64
www.wios.tarnow.pl

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 621 06 95
www.kuratorium.krakow.pl

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 626 80 84, +48 14 626 88 59
www.mzmiuw.krakow.pl

 

Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków
ul. Konarskiego 15, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 621 28 27, +48 14 627 49 09
www.wuoz.malopolska.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
Delegatura w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 626 02 54
www.wif.malopolska.pl

 

Małopolska Izba Rolnicza w Tarnowie
ul. Giełdowa 9, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 621 00 64
www.mir.krakow.pl

 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego (MODR)
ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów (do 2017 r. w Zgłobicach)
tel.: +48 14 674 30 79
www.modr.pl

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
Oddział w Tarnowie
ul. Mostowa 7, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 620 28 50
www.krakow.oip.pl

 

Ubezpieczenie społeczne:

ZUS, Oddział w Tarnowie
ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 621 43 71
www.zus.gov.pl

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie
ul. Wałowa 12, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 621 59 87
www.krus.gov.pl

 

Instytucje miejskie i inne:

Centrum Usług Społecznych (dawniej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)
ul. Brodzińskiego 14, 33-100 Tarnów

Al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów

www.cus.tarnow.pl

 

 

Miejski Zarząd Cmentarzy
ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 621 27 89
www.mzc.tarnow.pl

 

Obwodowy Urząd Miar
ul. Ochronek 22, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 622 12 06
www.gum.gov.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Nowa 4 (Urząd Miasta Tarnowa), 33-100 Tarnów
Miejsce udzielania ślubów: ul. Wałowa 10 („Sala Lustrzana”), 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 688 90 85

www.tarnow.pl

 

 

Zarząd Dróg i Komunikacji 
ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 688 86 30
www.komunikacja.tarnow.pl

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Krakowska 134, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 629 12 10
www.arimr.gov.pl

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Stacja Meteorologiczna
al. Piaskowa 56, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 621 33 90
www.imgw.pl

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie
al. Solidarności 5-9 , 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 69 63 353; fax: +48 14 69 63 243
www.krakow.rdos.gov.pl

 

Miejski Inspektorat Weterynaryjny
ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 628 60 90

 

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Tarnowie
al. Solidarności 5/9, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 621 39 85
www.pkw.gov.pl

 

Archiwum Państwowe
ul. Chemiczna 16, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 633 06 21
www.archiwum.krakow.pl

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/strona_glowna

 

 

Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 621 57 96
www.chamber-tarnow.com.pl

 

 

Izba Rzemieślnicza
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 621 31 48
www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

 

Tarnowski Klaster Przemysłowy
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów
www.tkp.com.pl

 

Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Tarnowa
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Strefa coworkingowa DESK

Punkty informacyjne:

  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o.
  • Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
  • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
  • Izba Gospodarki Elektronicznej (filia małopolskiego oddziału)

https://tarnow.pl/Dla-firm-i-inwestorow/Tarnowskie-Centrum-Przedsiebiorczosci

 

Fot.: Paweł Topolski, Urszula Augustyn