Uczelnie

 

 

1. Akademia Nauk Stosowanych (do 28.02.2022 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)
Publiczna uczelnia typu akademickiego
 ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
 tel./fax: 14 631 66 20
web: www.anstar.edu.pl

 

2.Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych (dawniej Tarnowska Szkoła Wyższa)
 ul. Mościckiego 27 (tereny OHP), 33-100 Tarnów
 tel/fax: 14 657 10 56 
web: www.tszw.edu.pl

 

 

 3. Wyższa Szkoła Biznesu NLU
 ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów
 tel.: 693 103 446
 web: www.tarnow.wsb-nlu.edu.pl

 

4. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
 ul. Waryńskiego 14 oraz ul. Szeroka 9, 33-100 Tarnów
 tel./fax: 14 688 00 20
 web: www.mwse.edu.pl

 

5. Wyższe Seminarium Duchowne
 ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów
 tel./fax: 14 621 35 04;
 web: www.wsd.diecezja.tarnow.pl

 

6. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Wydział Teologiczny w Tarnowie
 ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów
 tel./fax: 14 621 35 04
 web: www.wt.diecezja.tarnow.pl

 

 

fot. Archiwum UMT, P. Topolski