Ruszył nabór do projektu pt.” Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”

28 września 2017 , Tagi: projekt

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie ruszył nabór do projektu pt. „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.

Projekt ten skierowany jest do osób biernych zawodowo, nieuczących się i nieszkolących w wieku 18-24 lata (ukończony 18 r. ż. i nie ukończony 25 r. ż.). Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim  do młodzieży pozostającej bez zatrudnienia, zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.  Ze względu na poziom wykształcenia i zakres doświadczenia zawodowego adresatami wsparcia będą osoby, które posiadają wykształcenia na poziomie szkoły podstawowej, nie posiadają kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia. W projekcie przewiduje się udział osób z niepełnosprawnościami.

Aby zostać  zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystąpienia do projektu musi spełnić wszystkie kryteria przynależności do grupy docelowej:

– wiek 18-24 lata,

– być osobą bierną zawodowo,

– być osobą niekształcącą się i nieszkolącą się  (tzw. grupa NEET),

– nie posiadać kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje  zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz kryteria premiujące:

  • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • bycie rodzicem/opiekunem prawnym lub faktycznym dziecka/osoby z niepełnosprawnościami,
  • życie w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Czynnikami decydującymi o kolejności przyjęcia danej osoby do projektu jest spełnienie jak największej ilości kryteriów premiujących.

Zajęcia przewidziane w ramach realizacji projektu to:

–  warsztaty z psychologiem,

–  zajęcia z doradztwa zawodowego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

– kursy zawodowe,

– kurs prawa jazdy,

– kurs przedsiębiorczości,

– kurs komputerowy o standardzie ECDL lub równoważny,

– 3-miesięczne staże zawodowe.

Wszystkich zainteresowanych udziałem  w projekcie zapraszamy do: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów w godzinach 8.00-15.30 (osoba do kontaktów p. Agata Stus).

„Od szkolenia do zatrudnienia  – YEI”
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej