Strefa Płatnego Parkowania

Na drogach publicznych Tarnowa wyznacza się strefę płatnego parkowania w obszarze ograniczonym ulicami: Gabriela Narutowicza, Stanisława Konarskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Hugona Kołłątaja, Starodąbrowska, Słoneczna, Błogosławionego Księdza Romana Sitko, Juliusza Słowackiego, Nowy Świat, Solidarności, Józefa Szujskiego, Szkotnik, Ignacego Mościckiego, Kazimierza Pułaskiego, Krakowska oraz na ulicy Tadeusza Kościuszki od ulicy Kazimierza Pułaskiego do ul. Władysława Reymonta i na ulicy Dworcowej zwaną dalej SPP. SPP obejmuje również pasy drogowe ulic wyznaczających jej granice.

Biuro SPP mieści się w siedzibie Targowisk Miejskich w Tarnowie na ul. Najświętszej Marii Panny 3; Tel.: 14 656 45 05, http://targowiska.tarnow.pl

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Opłaty w SPP (od 1  października 2019):

  • za pierwszą godzinę parkowania: 3,30 zł (dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM lub aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 2,60 zł, natomiast dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 2,30 zł)

 

  • za drugą godzinę parkowania: 3,90 zł (a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM lub aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 3,10 zł, natomiast dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 2,70 zł)

 

  • za trzecią godzinę parkowania: 4,60 zł, (a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM lub aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 3,70 zł, natomiast dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 3,20 zł)

 

  • za czwartą i każdą następną godzinę parkowania: 3,30 zł (a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM lub aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 2,60 zł, natomiast dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 2,30 zł)

 

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP naliczana jest za każdą minutę – proporcjonalnie do deklarowanego czasu postoju w SPP, przy czym najniższa opłata, która winna być uiszczona za parkowanie w SPP wynosi 1,00 zł.

 

Opłatę za postój można dokonać wybierając jeden ze sposobów:

  1. poprzez bilet parkingowy zakupiony w parkometrze (płatność gotówką, kartą płatniczą lub miejską)
  2. poprzez kartę parkingową zakupioną w kioskach i sklepach oznaczonych symbolem “P”
  3. poprzez system PANGO http://www.pango.pl
  4. poprzez aplikację SKYCASH www.skycash.pl

Parkomaty w pobliżu starego miasta

Sprawdź czy znajdujesz się w strefie płatnego parkowania poprzez aplikację:

http://www.appbrain.com/app/parkomat/com.cervision.parkomatfree