Fotoradary

aktualizacja: 08.11.2022

  1. DK 94: Jasień Brzeski (km: 41+311)
  2. DK 94: Jastew (km: 50+441)
  3. DK 94: Mikołajowice przy skrzyżowaniu z drogą do Bogumiłowic; obok salonu samochodowego (km: 64+800)
  4. DK94:  Zgłobice przy skrzyżowaniu z ulicami do Mościc oraz Szczepanowic (km: 67+286)
  5. DK 94: Odcinkowy pomiar prędkości: (południowa obwodnica Tarnowa między węzłami: Tuchowska i Lwowska)
  6. DK 94: Ładna, obok salonu samochodowego Renault (E-40, km: 86+504)
  7. DK 74: Uszew (km: 21+618)

 

Mapa fotoradarów należących do ITD: https://www.canard.gitd.gov.pl/cms/mapa-fotoradarow1