Program “Zanocuj w lesie”

Nadleśnictwo Gromnik

Nadleśnictwo Gromnik przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i survival.

Lokalizacja miejsca:
Obszar Programu w Nadleśnictwie Gromnik obejmuje urokliwy las położony w pobliżu rzeki Dunajec w miejscowości Janowice (oddział 83 i 84 leśnictwa Pleśna). Obszar widoczny jest na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl] (android) lub [https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Dalsze informacje na stronie: https://gromnik.krakow.lasy.gov.pl/program-zanocuj-w-lesie-

 

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i survival.

Lokalizacja miejsca:
Obszar Programu w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska obejmuje miejsce położone niedaleko wsi Dulcza Mała, oddział lasu 115, na granicy terenów miejskich i terenów wiejskich miasta Radomyśl Wielki.
Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl: Android lub iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Dalsze informacje na stronie: https://dabrowa.krakow.lasy.gov.pl/program-zanocuj-w-lesie-