Projekt Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej

9 grudnia 2009 , Tagi: inwestycje , turystyka

Małopolska od wielu lat pracuje nad spójnym systemem informacji turystycznej, upatrując w nim szansy na rozwój turystyki.

Projekt Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej będzie sfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy. Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej. Schemat A: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej oraz z budżetów Województwa Małopolskiego i Partnerów Projektu.

Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie wraz z Partnerami Projektu, którymi są jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego. Wartość projektu to 4 mln euro, przy czym 3 mln euro stanowi dofinansowanie z MRPO, 1 mln euro – środki własne Województwa Małopolskiego i Partnerów Projektu. Z uwagi na bardzo szeroki zakres i partnerstwo projektu, projekt będzie realizowany przez 33 miesiące – lata 2009-2011. Partnerami projektu są 24 jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, które zadeklarowały swój udział w projekcie w oparciu o złożone deklaracje uczestnictwa.

– Na potrzeby projektu województwo zostało podzielone na 6 subregionów, w ramach których będzie działać 36 punktów placówek informacji turystycznej, w tym 9 w samym Krakowie – mówi Elżbieta Kantor, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. – Jeżeli chodzi o zlokalizowanie jednostek “it” objętych projektem, na poziomie subregionów funkcjonować będą Centra Informacji Turystycznej (CIT-y), natomiast na poziomie lokalnym – Punkty Informacji Turystycznej (PIT-y). CIT-y zasięgiem swojego działania obejmować będą cały subregion, natomiast poszczególne PIT-y – w zależności od podmiotu, który je tworzy – będą obejmować zasięgiem swojego działania miasto/gminę/powiat oraz najbliższe okolice.W ramach projektu planuje się stworzenie:
* w warstwie analogowej:
– sieci jednostek świadczących usługi informacji turystycznej (m.in. zintegrowanie jednostek już istniejących oraz stworzenie nowych jednostek, ujednolicenie standardu funkcjonowania jednostek poprzez wdrożenie systemu kategoryzacji, standardów wizualizacji, wyposażenie w sprzęt do obsługi klientów, budowę funkcji informacyjnych o ofercie turystycznej regionu w obiektach turystycznych),

– zintegrowanego systemu oznakowania atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie (m.in. oznakowanie dróg dojazdowych do atrakcji i samych atrakcji znakami turystycznymi),

– zintegrowanego systemu promocji i sprzedaży produktów i oferty turystycznej regionu (m.in. przygotowywanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji i materiałów promocyjnych służących informacji turystycznej),

– certyfikację jednostek “it”.

* w warstwie cyfrowej:
– zintegrowanego systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych z wykorzystaniem najnowszych technologii (m.in. zintegrowanie istniejących turystycznych baz danych i witryn internetowych, stworzenie regionalnego portalu turystycznego, produkcję i dystrybucję materiałów multimedialnych),

– stworzenie sieci całodobowych kiosków elektronicznych – infokiosków,

– wdrożenie systemu Małopolskiej Karty Turystycznej

* systemu szkoleń i doskonalenia kwalifikacji kadry zatrudnionej w informacji turystycznej, zarówno w zakresie analogowej, jak i cyfrowej części MSIT.

Aktualności Turystyczne

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej