Przed nami V edycja konkursu Małopolska Pszczoła – przedłużony termin składania wniosków

1 kwietnia 2020 , Tagi: konkursy , małopolska

Ochrona naturalnych pszczelich siedlisk, promocja pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców Małopolski w zakresie ekologii i znaczenia pracy owadów zapylających – to główne inicjatywy, które otrzymają wsparcie w ramach V edycji konkursu „Małopolska Pszczoła”. Na realizację zadań ZWM przeznaczył w tym roku 500 tys. zł.“Inicjatywy, jakie podejmujemy w naszym województwie w zakresie ochrony środowiska są dla nas priorytetowe. Dotyczą one nie tylko walki ze smogiem, ale także ochrony tych najbardziej pożytecznych owadów, bez których nie moglibyśmy żyć. Poprzez realizowane przedsięwzięcia nie tylko je chronimy, ale także uświadamiamy najmłodszym, ile tak naprawdę zawdzięczamy pszczołom” – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

  • ochronie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących poprzez zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
  • ochronie różnorodność biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, a także ochronę ich naturalnych siedlisk;
  • promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
  • dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę;
  • prowadzeniu szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających;
  • odbudowie populacji dzikich zapylaczy związanych z dziedzictwem przyrodniczym małopolskiej wsi;
  • promowaniu postaw ekologicznych.

Obligatoryjny rezultat konieczny do osiągnięcia przy realizacji zadań to:

  • Zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych zgodnie z biologią poszczególnych gatunków roślin, na obszarach ogólnodostępnych z uwzględnieniem uzyskania odpowiednich zgód, wymaganych pozwoleń.

Oferty można składać do 29 maja br.

Oferty należy przesyłać na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2020 r.

Dopuszcza się składanie ofert, podpisanych przez osoby uprawnione, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, w formacie .pdf za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Małopolska Pszczoła” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).”

Cały artykuł: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/przed-nami-v-edycja-konkursu-malopolska-pszczola

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej