Konkurs Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce – edycja 2009

21 grudnia 2009 , Tagi: Inspiros.pl

Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej działających centrów informacji turystycznej w kraju, podniesienie jakości usług związanych z obsługą turystów, podejmowanie inicjatyw w tworzeniu i rozpowszechnianiu nowych produktów turystycznych oraz zwiększenie zainteresowania władz samorządowych i lokalnych tworzeniem sieci informacji turystycznej.
Kategorie konkursu:

  1. Centra IT w miastach powyżej 75 tysięcy mieszkańców.
  2. Centra IT w miastach od 20 tysięcy do 75 tysięcy mieszkańców.
  3. Centra IT w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

Do najważniejszych kryteriów oceny w V edycji Konkursu “Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej” należą m.in.

  • lokalizacja placówki, oznaczenie dojścia i dojazdu,
  • wygląd, funkcjonalność i estetyka jej wnętrza,
  • dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych,
  • godziny pracy,
  • kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji,
  • zaopatrzenie w materiały informacyjno – promocyjne.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie (na karcie zgłoszenia) centrum lub punktu informacji turystycznej wraz z uzasadnieniem. Zgłoszeń dokonać mogą: osoby indywidualne, biura i organizacje turystyczne, samorządy lokalne oraz gestorzy i kierownicy centrów i punktów informacji turystycznej. Każdy zgłaszający może zgłosić tylko jedno centrum lub punkt informacji turystycznej. Zgłoszenia powinny być przesłane na adres organizatorów w kopercie zamkniętej z dopiskiem “Konkurs na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce V edycja – 2009”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2009 roku o godzinie 17:00.
Zgłoszenia w konkursie “Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej”. należy przysyłać do sekretariatu Konkursu,
na adres Polskiej Organizacji Turystycznej, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, tel. /0-22/ 5367067, fax. /0-22/ 5367004.
Konkurs ma charakter stały i rozstrzygany jest w edycjach rocznych. Wyniki konkursu na najlepsze centurm IT w Polsce zostaną opublikowane na łamach m.in. “Aktualności Turystycznych” oraz wykaz laureatów zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.pot.gov.pl. Wręczenie statuetek i dyplomów odbędzie się w trakcie Międzynarodowych Targów Turystycznych TOUR-SALON 2009 w Poznaniu
(21-24.10.09).
“Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej Laureat konkursu 2008”.
– 23 października 2008 r. w Centrum Kongresowym Koara-Expo w Warszawie, podczas uroczystej Gali po konferencji z okazji 45-lecia funkcjonowania struktur informacji turystycznej w Polsce, nagrody przedstawicielom zwycięskich ośrodków wręczyła Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes POT.
Statuetki najlepszego centrum informacji turystycznej w 2008 roku otrzymały:
W kategorii miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców:
I miejsce – Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, (Kujawsko-Pomorskie)
II miejsce – Wadowickie Centrum Informacji Turystycznej,
III miejsce – Punkt Informacji Turystycznej we Włodawie.
W kategorii miast poniżej 75 tys. mieszkańców:
I miejsce – Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie,
II miejsce – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku,
III miejsce – Centrum Turystyki w Malborku.
W kategorii miast powyżej 75 tys. mieszkańców:
I miejsce – Tarnowskie Centrum Informacji Turystycznej,
II miejsce – Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej,
III miejsce – Punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej

INSPIROS.PL

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej