Malopolska Turisztikai Információs Rendszer – MSIT

Miasto Tarnów, poprzez Tarnowskie Centrum Informacji jako jedno z wiodących centrów it w Polsce należy do powstającego Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Tarnowskie Centrum Informacji będzie jednym z 6 subregionalnych centrów it w Małopolsce. Obszar działalności TCI obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto Tarnów.

 

Szczegóły projektu na stronie internetowej Woj. Małopolskiego www.malopolskie.pl