Reading Małopolska. Literacka Małopolska

Region tarnowski znajduje się na trzech szlakach projektu “Reading Małopolska. Literacka Małopolska”: “Tarnów i okolice” , “Szlaku literatury żydowskiej” i “Szlaku Sławomira Mrożka” .

Reading Małopolska to wspierany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt, w ramach którego Małopolska i jej stolica, Kraków, chcą komunikować swoje dziedzictwo literackie oraz włączyć się w budowanie sieci współpracy regionów kreatywnych w dziedzinie literatury.

Reading Małopolska. Literacka Małopolska: www.readingmalopolska.pl

 

Obok “Ławki poetów”, przed budynkiem Wałowa 10 w Tarnowie, ustawiono tablicę Małopolskiego Szlaku Literacki, który obejmował 20 miejsc w Małopolsce, wytypowanych w drodze plebiscytu opublikowanego na łamach “Gazety Krakowskiej”, związanych z twórczością literacką..