Wrota Pogórza – aplikacja mobilna

Bezpłatna aplikacja mobilna zarówno na system Android jak i iOS, która zawiera 250 miejsc z subregionu tarnowskiego (teren działania 5 LGD-ów).

 

Więcej informacji wraz z instrukcją instalacji na www.wrotapogorza.pl