Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Tarnowska Karta Miejska - to się opłaca

Tarnowska Karta Miejska - to się opłaca

Zgodnie z dokonanymi w listopadzie zmianami w Regulaminie Tarnowskiej Karty Miejskiej istnieje możliwość uzyskania tej karty w wersji Premium przez nową grupę osób. Posiadanie tej wersji karty miejskiej umożliwia otrzymanie ulg przy korzystaniu z usług miejskich, m.in. komunikacji czy parkingów.

Nowo uprawnione osoby to mieszkańcy Tarnowa, którzy zamieszkują bez zameldowania i w złożonym w Urzędzie Skarbowym zeznaniu podatkowym PIT wskażą swój tarnowski adres. W konsekwencji znaczną część podatku dochodowego płaconego przez taką osobę Urząd Skarbowy przekazuje do budżetu miejskiego, gdzie podatnik faktycznie mieszka i korzysta na co dzień z miejskiej infrastruktury, a miasto „rewanżuje się” uprawnieniami związanymi z posiadaniem karty miejskiej Premium. Oprócz takich podatników uprawnienia do otrzymania karty Premium otrzymały osoby będące na ich utrzymaniu i mieszkające w Tarnowie bez zameldowania, które nie ukończyły 18 lat, albo nie ukończył 24 lat, ale uczą się w szkole średniej lub studiują.

Nadszedł czas składania w Urzędach Skarbowych PIT-ów za 2017 rok, dlatego rozliczając się warto nie zaprzepaścić okazji do skorzystania z możliwości wskazania w tym zeznaniu podatkowym faktycznego miejsca zamieszkania, aby otworzyć sobie możliwość do uzyskania karty Premium oraz konkretnych oszczędności z nią związanych. Następna taka okazja będzie dopiero za rok. Należy zauważyć, że przez złożenie tak wypełnionego PIT-u nic nie tracimy, a możemy sporo zaoszczędzić. Krótko mówiąc, skorzystanie z nowych uprawnień naprawdę się opłaca.

Aktualnie trwają prace przy zmianie regulaminów Karty Tarnowskiej Rodziny i Karty Tarnowskiego Seniora, w celu objęcia przywilejami z tych kart również wyżej wskazanych, nowych posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej. Przypomnijmy, że ww. karty dają uprawnionym kolejne ulgi i to nie tylko w usługach miejskich, ale również m.in. w handlu, usługach, w tym medycznych i rehabilitacyjnych, gastronomii a nawet w opłatach za Internet.

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać Tarnowską Kartę Miejską dostępne są na stronie http://ekarta.umt.tarnow.pl/

http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Tarnowska-Karta-Miejska-to-sie-oplaca

Archiwalne