Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Tarnów w dyskusji na temat rozwoju miast.

Tarnów w dyskusji na temat rozwoju miast.

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi miast. Głównym celem było zaprezentowanie przygotowanych przez resort „Założeń Krajowej Polityki Miejskiej”.

W konferencji udział wzięli m.in. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta, prezydent Poznania Ryszard Grobelny, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski, prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Piotr Żuber.

Dyskusja z udziałem Tarnowa dotyczyła przyszłego finansowania miast z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Tematyka ta jest o tyle ważna, że, jak czytamy na stronie ministerstwa, „wymiar miejski polityki spójności nabiera coraz większego znaczenia, czego dowodem są kierunki myślenia Komisji Europejskiej wyrażone w propozycji rozporządzeń dla perspektywy 2014-2020. Według propozycji Komisji Europejskiej na zintegrowane działania miejskie Kraje Członkowskie UE będą musiały przeznaczyć znaczną część krajowej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także przygotować specjalne rozwiązania implementacyjne włączające organy poziomu lokalnego”.

Więcej na ten temat na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/Konferencja_miasta_w_polityce_rozwoju_210512.aspx.

Przypomnijmy, jednym z założeń Krajowej Polityki Miejskiej jest poprawa pozycji konkurencyjnej głównych ośrodków miejskich w systemie miast Europy i na arenie międzynarodowej, a także wzmocnienie powiązań funkcjonalnych pomiędzy polskimi miastami i promowanie współpracy miast oraz budowanie komplementarności funkcjonalnej sieci głównych ośrodków miejskich.

Do grona głównych ośrodków miejskich zaliczane są miasta wojewódzkie oraz 15 miast o znaczeniu regionalnym, wśród nich Tarnów.

 

Info: http://www.tarnow.pl/index.php/pol/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Tarnow-w-dyskusji-na-temat-rozwoju-miast

Archiwalne