Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Takiego obiektu nie ma w całej Małopolsce. Powstanie u nas

Takiego obiektu nie ma w całej Małopolsce. Powstanie u nas

Jesienią w dawnym internacie położonym na terenie Parku Sanguszków rozpocznie działalność największe w Małopolsce centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Akt erekcyjny został oficjalnie podpisany i wmurowany w budowane Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie.

Inwestycja sfinansowana została w całości z budżetu miasta Tarnowa, natomiast funkcjonowanie obu placówek współfinansowane będzie przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu, składającego się z trzech równoległych segmentów to ponad
25 milionów złotych.
– Chcielibyśmy, aby ten obiekt jak najlepiej służył regionalnej społeczności, umożliwiając osobom z niepełną sprawnością realizację aspiracji zawodowych oraz aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie – mówi prezydent Roman Ciepiela.
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” zatrudniać będzie osoby niepełnosprawne, oferując mieszkańcom Tarnowa i odwiedzającym nasze miasto gościom usługi gastronomiczne, hotelarskie, utrzymania terenów zielonych, możliwość oprawy obrazów oraz zakupu regionalnych artykułów rękodzielniczych.
W ramach Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych utworzonych zostanie 15 miejsc stacjonarnego, czasowego pobytu dla osób niesamodzielnych. Ponadto działać w nim będzie ogólnodostępna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego oraz świadczone będą usługi wsparcia edukacyjno-doradczego dla opiekunów osób niesamodzielnych.

Uroczystego podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego dokonali prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Ryszard Pagacz, dyrektor kancelarii zarządu województwa małopolskiego Jacek Pilch oraz Tomasz Żurowski, prezes Firmy Budowlano-Handlowej Pico-Bello, która jest wykonawca budowy. Finał prac remontowo-budowlanych zaplanowano na III kwartał br.

Więcej na:http://www.tarnow.net.pl/articles/s/i/236277#Takiego-obiektu-nie-ma-w-ca%C5%82ej-Ma%C5%82opolsce.-Powstanie-u-nas

Archiwalne