Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Stulecie tarnowskiej rezolucji niepodległościowej

Stulecie tarnowskiej rezolucji niepodległościowej

17 stycznia 1918 roku Rada Miasta Tarnowa jako „reprezentacya jednego z większych miast polskich” jednomyślnie podjęła rezolucję, w której domagała się m.in. powstania niepodległego państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych, powiększonych o Śląsk Cieszyński. 

W przyjętej przed 100 laty, 17 stycznia 1918 roku, przez tarnowskich  radnych uchwale zapisano m.in. iż „Niepodległe, suwerenne państwo polskie wyjdzie z zapasów wojny światowej”. Projekt rezolucji zgłoszony został przez Kazimierza Wojciechowskiego, profesora II Gimnazjum w Tarnowie i jednocześnie radnego.

Radni  domagali się w także połączenia Królestwa Polskiego z Galicją, „polskich obszarów Litwy – jeżeliby unia z całą Litwą dojść do skutku nie miała”, a także przyłączenie „Śląska Cieszyńskiego, który jako kraj o o większości polskiej – poczuwa się do wspólnej przynależności, dokumentując ją wysłaniem w bój z caratem swoich legionistów”.

http://tarnowskieinfo.pl/news/17727,stulecie-tarnowskiej-rezolucji-niepodleglosciowej.html

Archiwalne