Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Region Tarnowski promuje się razem

Region Tarnowski promuje się razem

Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, będącego zakładem budżetowym samorządu Tarnowa, jednocześnie przewodniczący Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej, jest osobą znaną z dużej aktywności i kreatywności.

Członkowie Forum, jak zapowiada M. Pałach, wezmą liczny udział w obchodach 50-lecia polskiego systemu informacji turystycznej, w tym w konferencji naukowej z tej okazji, organizowanej 23 października 2013 r. przez warszawską ALMAMER Szkołę Wyższą pod patronatami Katarzyny Sobierajskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Rafała Szmytke, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Integracja niezmiernie pomaga w działaniach systemu informacji turystycznej. Wspólnie wypracowywane standardy i stanowiska podnoszą jakość pracy systemu „it”, a także jego prestiż.

Integracja jest także konieczna na poziomie regionalnym. Choć Tarnowskie Centrum Informacji obejmuje formalnie tarnowski powiat grodzki, to jednak zakres jego oddziaływania pokrywa się z całym subregionem tarnowskim, czyli w przybliżeniu obszarem b. województwa tarnowskiego znajdującego się w granicach obecnego województwa małopolskiego.

LOT TOT

Ważnym instrumentem integracji jest powołana niedawno Tarnowska Organizacja Turystyczna (TOT). To efekt współdziałania samorządów miasta Tarnowa, powiatu ziemskiego tarnowskiego, powiatów dąbrowskiego i brzeskiego. Prezesem TOT jest Mirosław Banach, wicestarosta tarnowski, a wiceprezesami: Dorota Skrzyniarz, zastępca prezydenta Tarnowa oraz Jan Czaja z Lokalnej Grupy Działania „Dunajec-Biała”. Członkami Zarządu TOT są też: Joanna Dobroś z hotelu „Tarnovia” oraz rozmówca, Marcin Pałach. Wspólna promocja, skomasowanie środków, a przede wszystkim kapitału intelektualnego członków, niewątpliwie pomoże subregionowi w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej.

TOT, choć jest młodym stowarzyszeniem, zorganizował już kilka imprez studyjnych, ekspozycje na targach turystycznych, szkolenia dla pracowników z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Trwają prace nad aplikacją na telefony typu smartphone „SmartSAD”. To kompleksowa prezentacja i promocja tarnowskiego odcinka Szlaku Architektury Drewnianej a cały projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki „Małopolska Gościnna”.

Autostradą czy koleją

Tarnów odwiedzają turyści z różnych regionów świata. Obok tradycyjnie pojawiających się tutaj Węgrów (z racji miejsca urodzenia wspólnego bohatera, generała Józefa Bema), widać tutaj licznych gości nie tylko z sąsiadującej Ukrainy, ale także z dalekich Chin, Japonii i Indii. Dla nich to przygotowywane są specjalne materiały promocyjne.

Do miasta dotarła autostrada. To bardzo dobrze - szybciej można tutaj dostać się z Krakowa. Ale drogi szybkiego ruchu mogą też zmniejszyć liczbę turystów, a udział tranzytowiczów był tu zawsze znaczny. Konieczne jest więc oznakowanie turystyczne tras i wlotów do miasta. Na razie liczba turystów utrzymuje się na stabilnym poziomie, o czym może świadczyć dobre obłożenie turystycznej bazy noclegowej prowadzonej przez Tarnowskie Centrum Informacji, w dogodnej siedzibie przy pięknym, zabytkowym Rynku.

Rozmówca liczy, że przedłużające się procedury zakończą się wreszcie sukcesem. Niełatwa jest też współpraca z Koleją. Wobec wygórowanych wymagań cenowych administratorów dworca kolejowego w tym mieście, trzeba było zrezygnować z utrzymywania w tym miejscu infokiosku, który został przeniesiony do siedziby Tarnowskiego Centrum Informacji.

Jan Paweł Piotrowski

AktualnościTurystyczne.pl, http://www.aktualnosciturystyczne.pl/wiadomosci-rot-i-lot/region-tarnowski-promuje-sie-razem/

Archiwalne