Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Pozdrowienia z Tarnowa. Od Azotów do Humanopolis.

Pozdrowienia z Tarnowa. Od Azotów do Humanopolis.

Miasta-ogrody, miasta przyszłości, miasta śmierci. Kilka pocztówek z dziejów kultury Tarnowa. Na początku była wieś, aż na mocy przywileju królewskiego Spycimir herbu Leliwa, wojewoda krakowski lokował miasto. Odtąd Tarnów był miastem prywatnym kolejno rodów Tarnowskich, Ostrogskich, Zasławskich i Sanguszków, aż stał się miastem cesarsko-królewskim. Z dawnych czasów pozostały mu ruiny zamku, ratusz, bazylika i renesansowe kamieniczki. Dorabiał się stopniowo wszystkiego tego, co powinno mieć galicyjskie miasteczko: kolei, secesyjnej architektury, kawiarni w wiedeńskim stylu, pomnika Mickiewicza, przy którym mogą odbywać się patriotyczne uroczystości…

Więcej na: https://culture.pl/pl/artykul/pozdrowienia-z-tarnowa-od-azotow-do-humanopolis

Archiwalne