Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Plan działania POT - suma projektów realizowanych wspólnie z partnerami

Plan działania POT - suma projektów realizowanych wspólnie z partnerami

- Spotkanie szesnastu regionalnych organizacji turystycznych z siedemnastym regionem, jakim jest Polska Organizacja Turystyczna, to zawsze ważne wydarzenie – mawia z wystudiowaną powagą, choć oczywiście półżartem Zbigniew Frączyk, prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Powtórzył tę ulubioną sentencję na zakończenie spotkania, 18 stycznia, które dotyczyło planowania działań podejmowanych wspólnie w tym roku, przyszłym, a także latach następnych.

Organizatorem i gospodarzem spotkania był Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT. Wzięli w nim udział dyrektorzy i pracownicy regionalnych organizacji turystycznych. Po raz pierwszy na spotkanie w tym gronie zaproszony został zarząd Forum Informacji Turystycznej, co wynika z nowej struktury organizacyjnej POT. Od niedawna, zagadnienia związane z informacją turystyczną, powierzone zostały Departamentowi Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej. – Zmiana ma uzasadnienie. Zarówno ROT-y, jak i informacja turystyczna mają wpływ na budowanie wizerunku i promocję turystyki regionu, stąd ich współpraca powinna być jak najściślejsza – uzasadniał zmiany kompetencyjne moderator spotkania, wicedyrektor DPTiWR POT Jacek Janowski. Zmiany w strukturach instytucji zawsze wywołują ożywienie, ale nie powinny odwracać uwagi od pragmatyki działań. Jak wskazał na wstępie swojej wypowiedzi, oficjalnie otwierając spotkanie, prezes POT Rafał Szmytke, struktura jest wyłącznie narzędziem podobnie jak środki finansowe. We wspólnym działaniu najistotniejszy jest zawsze trafny pomysł, który może zostać przekształcony w konkretny projekt i zrealizowany zgodnie z założonym celami i zaplanowanymi wskaźnikami efektywności.

Więcej: http://www.aktualnosciturystyczne.pl/pot/plan-dzialania-pot-suma-projektow-realizowanych-wspolnie-z-partnerami

Archiwalne