Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Pilotażowy projekt pn. „Tarnowska Karta Turystyczna”

Pilotażowy projekt pn. „Tarnowska Karta Turystyczna”

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA wraz z Tarnowską Organizacją Turystyczną i Tarnowskim Centrum Informacji rozpoczyna innowacyjny i pilotażowy projekt pn. „Tarnowska Karta Turystyczna”.

Projekt ten został przewidziany w wersji testowej na 2018 rok. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia planuje się rozbudowę oferty Tarnowskiej Karty Turystycznej (TKT) i poszerzenie ilości obiektów zaangażowanych w realizację projektu z obecnych 30 do blisko 100 w 2019 roku.

Założeniem TKT jest nie tylko ściągnięcie w region tarnowski turystów, zaproponowanie im oraz mieszkańcom bogatej oferty atrakcji turystycznych Subregionu Tarnowskiego, ale też zawiązanie trwałej współpracy podmiotów z branży turystycznej i czasu wolnego w celu wzajemnej promocji swoich usług oraz promocji turystycznej obszaru.

TKT będzie działała, jako narzędzie promocyjne Tarnowa i regionu tarnowskiego ściągając turystów
i zatrzymując ich w naszej części województwa na dłużej – być może nawet z noclegiem. TKT pozwoli na zwiedzanie Tarnowa i regionu taniej, łatwiej i przyjemniej. Uwzględniając koszty biletów wstępu przy zwiedzaniu wszystkich miejsc objętych TKT, zakupu posiłków, noclegów itp., jej posiadanie przyniesie oszczędności na poziomie ok. 20-40 procent kosztów. TKT zwiększy niewątpliwie też zainteresowanie regionem tarnowskim ze strony turystów. Partnerami tego projektu mogą zostać osoby oraz podmioty działające na terenie Subregionu Tarnowskiego w segmencie usług turystycznych czy strefy czasu wolnego. Karta ma upoważniać do rabatów u wszystkich partnerów projektu, a jej załącznikiem będzie przewodnik po atrakcjach regionu, w tym po obiektach gastronomicznych, hotelowych, usługowych itp. Ponadto przewodnik będzie zawierał szczegółowe informacje na temat projektu oraz wysokości zniżek u poszczególnych partnerów projektu. Dla pierwszych 1000 użytkowników Karta wraz z przewodnikiem będzie dostępna bezpłatnie
w Tarnowskim Centrum Informacji (Rynek 7, 33-100 Tarnów).

Emisji TKT towarzyszyć będzie kampania promocyjna.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na profilu Facebook TKT pod adresem facebook.com/TarnowskaKartaTurystyczna oraz na stronach internetowych www.lot.tarnow.pl, www.it.tarnow.pl, www.grupa.odrolnika.pl

 

Termin i miejsce składania formularzy zgłoszeniowych do projektu:

  1. Formularz należy złożyć w terminie do dnia 22 czerwca 2018 roku tj. piątek do godziny 16:00 włącznie.
  2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 ma data i godzina wpływu formularza.
  3. Formularz należy złożyć do siedziby Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA:
    1. osobiście lub pocztą w formie papierowej na adres Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa – w takim wypadku formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres zgłaszanego obiektu, lub
    2. w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail Stowarzyszenia: grupaodrolnika@wp.pl wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszeniowego zapisany w formacie PDF.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 30 podmiotów / obiektów z terenu Subregionu Tarnowskiego które, jako pierwsze w kolejności prześlą wypełnione formularze zgłoszeniowe.

 

 

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

 

Archiwalne