Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Panorama Siedmiogrodzka na dworcu w Tarnowie

Panorama Siedmiogrodzka na dworcu w Tarnowie

Panorama Siedmiogrodzka – to jedno z największych dzieł malarza Jana Styka, którego fragmenty od 40 lat sukcesywnie nabywa Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Dzięki środkom finansowym pochodzącym m.in. z budżetu województwa udało się zakupić kolejny obraz wchodzący w skład tego historycznego płótna. Od 17 lipca będzie można go podziwiać w Galerii „Panorama” znajdującej się w odnowionych pomieszczeniach tarnowskiego Dworca PKP.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie – jednostka województwa małopolskiego już od 1977 roku poszukuje kolejnych części tego wybitnego dzieła. Aktualnie w swoich zasobach posiada aż dwadzieścia obrazów wchodzących w skład Panoramy (z czego jeden stanowi depozyt). Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu Województwa Małopolskiego w czerwcu nabyto kolejny fragment przedstawiający „Atak węgierskich huzarów z pułku Vilmosa i Koburga”, który jest cennym uzupełnieniem tej zacnej muzealnej kolekcji. Do dzisiaj udało się zidentyfikować 38 obrazów, jednak nie wiadomo, na ile części tak naprawdę została podzielona Panorama, bowiem kawałki wycinano tak, by mogły stanowić odrębne dzieła.

Namalowanie „Panoramy Siedmiogrodzkiej”, której tematem przewodnim miało być zdobycie Sybinu przez węgierskich powstańców dowodzonych przez gen. Józefa Bema zlecono polskiemu artyście Janowi Styce. Prace nad liczącym piętnaście metrów wysokości i sto dwadzieścia metrów obwodu dziełem rozpoczęto w budynku rotundy w Parku Stryjskim we Lwowie 20 kwietnia 1897. Realizowany w szalonym, 5-miesięcznym tempie projekt zaangażował wielu artystów różnych narodowości. Uroczyste odsłonięcie Panoramy odbyło się w marcu 1898 roku w 50. rocznicę wybuchu węgierskiego powstania przeciwko Austriakom.

Wszelkie działania promocyjne oraz ogromne zainteresowanie obrazem nigdy nie pokryły kosztów namalowania dzieła, dlatego Jan Styka nie widząc szans na otrzymanie od zleceniodawców umówionej kwoty zwinął obraz i w 1900 roku przewiózł go do Galicji. W 1907 Panorama została po raz ostatni pokazana publiczności w rotundzie w Warszawie. Następnie artysta pociął swoje dzieło na fragmenty, które oprawiono i sprzedano.

http://ttg.com.pl/panorama-siedmiogrodzka-na-dworcu-w-tarnowie/

Archiwalne