Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Najnowsze dane o diecezji tarnowskiej

Najnowsze dane o diecezji tarnowskiej

Przybyło katolików w diecezji tarnowskiej. W 2012 r. więcej było też chrztów niż pogrzebów– wynika z najnowszych danych Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Ankieta przygotowana dla Stolicy Apostolskiej przynosi ponadto informacje o życiu religijnym w diecezji.

W 2012 r. diecezja tarnowska miała 1.111.678 katolików, oraz ponad 4.400 chrześcijan - niekatolików i 1.140 niechrześcijan.
W porównaniu z 2011 r. odnotowano wzrost liczby katolików o ok. 7 tys. osób. „Nie wiem czym należy to tłumaczyć, możliwe, że albo więcej osób sprowadziło się i zamieszkało na terenie diecezji tarnowskiej, albo nasi diecezjanie wrócili z zagranicy” – mówi ks. Adam Nita, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
W parafiach diecezji tarnowskiej w 2012 r. ochrzczono 14. 946 dzieci, natomiast pogrzebów było zdecydowanie mniej, bo 10.847.
W 2012 r. do pierwszej Komunii św. przystąpiło w parafiach 13.705 dzieci, a do
sakramentu bierzmowania 16.083 osoby. W ubiegłym roku zawarto 6.884 ślubów – 49 to małżeństwa mieszane (jedna z osób była innego wyznania).
Z danych przygotowanych dla Watykanu wynika też, że w diecezji działają 422 Parafialne Oddziały Caritas, 82 poradnie rodzinne, 66 świetlic dla dzieci i 15 kuchni dla ubogich.

Więcej informacji:

http://diecezja.tarnow.pl/index.php/component/content/article/37-fp-rokstories/3314-najnowsze-dane-o-diecezji-tarnowskiej.html

Archiwalne