Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Międzynarodowa administracja na PWSZ

Międzynarodowa administracja na PWSZ

W Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym PWSZ od roku akademickiego 2013/14 planowane są nowe specjalności studiów, które znacząco uatrakcyjnić mają ofertę edukacyjną uczelni, wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i przyciągnąć nowych studentów.

- Od dwóch lat intensywnie pracujemy nad tym, by oferowane przez nasz instytut specjalności i programy studiów dostosowane były do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. Przyjęliśmy założenie, że nie możemy realizować typowych kierunków „masowych”, lecz musimy wychodzić z takimi propozycjami edukacyjnymi, które są niszowe, innowacyjne, pozwalające uzyskać wiedzę z różnych obszarów czy dziedzin (np. nauk społecznych i humanistycznych). Dlatego na bieżąco śledzimy rynek pracy, zwłaszcza lokalny oraz zmiany zachodzące w prawie, które często determinują sytuację pracodawców i pracowników, staramy się też poznawać oczekiwania i preferencje uczniów szkół średnich – mówi doc dr Anna Gądek, dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego.

Od nowego roku akademickiego tarnowscy żacy będą mieli możliwość studiowania nowych specjalności na kierunkach ekonomia i administracja. Mowa o ekonomice gospodarki żywnościowej oraz ekonomice turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim w przypadku studentów ekonomii oraz o administracji bezpieczeństwa wewnętrznego w przypadku przyszłych administratywistów. Co ważne, studenci administracji mają już możliwość studiowania zagadnień związanych z administracją międzynarodową i unijną z poszerzonym programem języka francuskiego. Było to możliwe dzięki pieniądzom pozyskanym przez PWSZ w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

W zakresie studiów podyplomowych, pojawią się nowe możliwości dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje i poziom wiedzy związany ze współpracą gospodarczą z Chinami (planowane jest uruchomienie nowych studiów podyplomowych przy współpracy z Polsko Chińską Fundacją Promocji Kultury i Sztuki DONG FENG) czy też prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, jak i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem gospodarką odpadami w świetle znowelizowanych przepisów.

- Dla przykładu - przyczyną wprowadzania jednej z nowych specjalności na kierunku administracja jest ustawa deregulacyjna, która daje nam możliwość przygotowania studentów do nowego „uwalnianego” zawodu. Warto także wspomnieć o studiach podyplomowych, które mają być szansą dla osób z wyższym wykształceniem, często niestety bezrobotnych, do uzyskania nowych kwalifikacji lub doskonalenia już uzyskanych. W naszej ofercie są m.in. propozycje dla nauczycieli, urzędników, czy pracowników działów kadr. Przygotowaliśmy niezwykle ciekawe studia dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach – dodaje dyrektor Gądek.

Należy podkreślić, że wszystkie specjalności mają profil praktyczny, co oznacza, że studenci zostaną wyposażeni w gruntowną wiedzę teoretyczną, ale popartą umiejętnościami praktycznymi uzyskanymi już na etapie studiowania.

tarnow.pl 2013-04-16

http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Miedzynarodowa-administracja-na-PWSZ

Archiwalne