Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Fragmenty „Panoramy Siedmiogrodzkiej” w Użhorodzie na Ukrainie

Fragmenty „Panoramy Siedmiogrodzkiej” w Użhorodzie na Ukrainie

„History in 360° – The Transylvanian Panorama, The arrival of the Hungarians and Panoramas of the World” („360 stopni historii. Panorama Siedmiogrodzka, Przybycie Węgrów oraz Panoramy świata”)

Pod takim tytułem 13 marca 2018 roku otwarta zostanie wystawa w Zakarpackim Regionalnym Muzeum Sztuki im. Josipa Bokszaja w Użhorodzie. Potrwa do końca czerwca br.

Organizatorami tego przedsięwzięcia są trzy instytucje kulturalne z trzech krajów:

  • Muzeum Okręgowe w Tarnowie
  • Zakarpackiego Regionalnego Muzeum Sztuki im. Josipa Bokszaja
  • Narodowy Park Dziedzictwa Historycznego w Ópusztaszer

Na wystawie zostanie pokazana kolekcja obrazów będących fragmentami „Panoramy Siedmiogrodzkiej”, znanej również pod nazwą Panorama Bema i Petőfiego z Muzeum Okręgowego w Tarnowie (8 oryginalnych fragmentów).

Drugą częścią wystawy będą instalacje przedstawiające panoramę autorstwa Árpáda Feszty „Osiedlenie się Węgrów”. Panorama ta pokazywana na co dzień w Parku Historycznym w Ópusztaszer przedstawia wejście plemion madziarskich na Nizinę Panońska i jest częścią mitu założycielskiego węgierskiego państwa. Zachowana w całości, poddana procesom konserwatorskim wykonanym przez artystów i konserwatorów z Polski jest odwiedzana przez dziesiątki tysięcy Węgrów. Tarnowska Panorama związana z Józefem Bemem i węgierskim powstaniem 1848-49 roku jest drugim niezwykle ważnym dla Węgrów dziełem (w 2016/2017) w Ópusztaszer oglądnęło ją ponad 10 tysięcy zwiedzających.

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom narodowości węgierskiej Zakarpacia dostępu do tak ważnych dzieł wzmacniających tożsamość narodową, podkreślenie paralelnych losów historycznych. W 2018 roku mija 170. rocznica węgierskiej rewolucji i walk z wojskami austriackimi i rosyjskim w których niemałą rolę odegrali żołnierze i oficerowie polscy.

Naszym celem jest ponadto zwrócenie uwagi na wspólne węgiersko-polskie korzenie historyczne oraz nawiązanie pozytywnej współpracy z naszymi partnerami ukraińskimi.

Otwarcia wystawy dokona dyrektor Zakarpackiego Regionalnego Muzeum Sztuki im. Josipa Bokszaja Ferenc Erfan. Obecny będzie Radca Konsulatu RP we Lwowie, Pan Konsul Włodzimierz Sulgostowski, Kosul Wegier w Użhorodzie, władze miasta oraz delegacje z Muzeum w Ópusztaszer i Tarnowie.

http://muzeum.tarnow.pl/aktualnosci/fragmenty-panoramy-siedmiogrodzkiej-uzhorodzie-ukrainie/

Archiwalne