Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności

Galeria Gemini Park zostanie rozbudowana. Projekt przewiduje stworzenie kina wieloekranowego, w którym prawdopodobnie będzie znajdować się osiem sal projekcyjnych. Inwestycja kosztować będzie ok. 200-300 mln zł.

Miasto pod Górą św. Marcina najbardziej skuteczne w Małopolsce w absorpcji środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Takie dane zaprezentował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

"Pałacyk Mościckiego" należący do tarnowskich Azotów to kolejny odrestaurowany tarnowski zabytek.

W obiekcie, któremu groziła katastrofa budowlana, wykonano 80 procent niezbędnych prac renowacyjnych.

Rewitalizacja placu Sienkiewicza zakończona. Inwestycja jest już po odbiorze technicznym. Miejsce to zyskało zupełnie nowy, rekreacyjny charakter.

Zapraszamy do zapoznania się z 11 numerem Biuletynu opisującego stopień zaawansowania prac prowadzonych przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej Sp. z o.o. w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”.

Dobiegają końca ostatnie negocjacje dotyczące rozpoczętej niedawno przebudowy linii klejowej E30 na odcinku przebiegającym przez Tarnów. To największa inwestycja kolejowa w Polsce.

Przez kilkadziesiąt lat synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej była dla miasta co najwyżej powodem do wstydu.

Rusza budowa Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach Krzysztofa Pendereckiego

Jeszcze w tym roku plac Sienkiewicza w Tarnowie zostanie przebudowany. Na zniszczonym podczas budowy przejścia podziemnego terenie, powstaną nowe alejki i zieleńce.

Archiwalne