Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności

Hotelarstwo nie ma specjalnie wiele wspólnych cech z rolnictwem. Jednak, jak się lepiej przyjrzeć, to można takowe znaleźć. Jedną z nich jest to, że pracownicy obydwu branży mają dość częsty kontakt z burakami.

 Jakich narzędzi używać do promocji swoich obiektów, jak dotrzeć do większej liczby klientów, jak wykorzystywać blogosferę i media społecznościowe w marketingu – tego dowiedzieli się uczestnicy konferencji „Nowoczesna komunikacja w branży hotelarskiej", zorganizowanej przez magazyn Brief.

Kwestie opłat za prawa autorskie, kategoryzacji hoteli, podatków od nieruchomości, a także niedostrzeganie turystyki w polityce państwa – to problemy, z którymi boryka się środowisko hotelarzy.

Zespół pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej, a także ekspertów i praktyków branży turystycznej zaprasza kadrę zarządzającą i pracowników turystyki do współpracy przy tworzeniuSektorowych Ram Kwalifikacji dla Turystyki (SRKT). Ma to być narzędzie służące dopasowaniu procesu kształcenia i doskonalenia kadr do potrzeb turystycznego rynku pracy. Rama jest zbiorem opisów charakteryzujących to, jaki zasób wiedzy, umiejętności oraz tzw. kompetencji społecznych (np. postaw) powinni posiadać pracownicy poszczególnych branż sektora turystyki (hotelarstwo, gastronomia, biura podróży, przewodnicy, piloci itp.).

Po kilkuletniej przerwie, w Tarnowie otwarto kolejny, skategoryzowany obiekt hotelarski. Hotel „GAL” to nowy, trzygwiazdkowy obiekt znajdujący się przy ul. Dworcowej 5, w kamienicy dawnego gmachu Hotelu Polskiego. Budynek hotelu został wzniesiony w stylu secesyjnym na początku XX wieku, w 1904 roku jako HOTEL POLSKI, przez tarnowskiego przedsiębiorcę Michała Mikosia. Ze względu na interesującą architekturę został on wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A-80 w dniu 1.12.1975 wraz z dworcowym zespołem urbanistycznym ulicy Dworcowej, Dworca Głównego, a także Placu Dworcowego i wiat peronowych.
Hotel wraz z zabudową dworca i ul. Dworcowej tworzy jednolity zespół urbanistyczny pod względem stylistycznym i przestrzennym.

Archiwalne