Wystawy stałe

 

Wystawa „W kontuszu i przy szabli” – Galeria Sztuki Dawnej ze zbiorów książąt Sanguszków w Ratuszu

zdjęcie wystawy portret sarmackiSpośród muzeów województwa małopolskiego Muzeum Okręgowe w Tarnowie należy do nielicznych, które obok obiektów dokumentujących historię regionu i miasta posiadają tak cenne i bogate zbiory artystyczne. Kolekcje dawnego szkła polskiego, portretu sarmackiego oraz militariów (XVII-XIX wiek), stawiają Muzeum w rzędzie czołowych placówek muzealnych w kraju. Specyfika kolekcji sztuki tarnowskiego Muzeum polega głównie na tym, że w znacznej mierze stanowią je zbiory podworskie książąt Sanguszków z Gumnisk. Eksponaty te w znacznej mierze pochodzą z wołyńskiej siedziby rodu książąt Sanguszków ze Sławuty, a także z zamku w Podhorcach.

Aktualnie w Tarnowskim Ratuszu oglądać można wystawy:

  • Kolekcja Portretu Staropolskiego XVII-XVIII w.,
  • Galeria Portretów książat Sanguszków,
  • Szkło i Porcelana z manufaktur europejskich i polskich XVIII-XIX w.,
  • Srebra Stołowe,
  • Zbrojownia Myśliwska.

 

Ekspozycja stałej wystawy w Muzeum Diecezjalnym

Najstarsze muzeum Diecezjalne w Polsce. Ekspozycja stałej wystawy obejmuje: zabytki sztuki cechowej – gotyckiej rzeźby i malarstwa z terenu Małopolski, tkaniny kościelne od czasów średniowiecza, aż po wiek XIX, sztuka ludowa (wyjątkowa kolekcja obrazów malowanych na szkle) oraz sztuka z przełomu XIX/XX wieku.

 

Wystawa „PANORAMA SIEDMIOGRODZKA” w  Galerii „Panorama”, Plac Dworcowy 4

SONY DSC„Panorama Siedmiogrodzka” znana także pod tytułem: „Panorama Bitwy pod Sybinem”, „Bem w Siedmiogrodzie” czy „Bem i Petöfi” powstała na Węgrzech z zamiarem uczczenia 50. rocznicy powstania narodowego. Jej tematem jest bitwa o Sybin, stolicę Siedmiogrodu, rozegrana 11 marca 1849 roku, w trakcie której powstańcze wojska honvedów pod dowództwem generała Józefa Bema odniosły spektakularne zwycięstwo nad przeważającymi wojskami austriackimi i węgierskimi.

Prace nad Panoramą trwały 5 miesięcy. Ze strony polskiej oprócz Jana Styki w pracach tych uczestniczyli: Zygmunt Rozwadowski, Michał Wywiórski i Tadeusz Popiel. Po wielu perypetiach podzieliła los większości Panoram. Pocięta na kawałki, prawdopodobnie pod kierunkiem samego Styki (w większości przypadków sygnowana została właśnie przez niego), uległa całkowitemu rozproszeniu.

Nie jest możliwe odtworzenie całości Panoramy Siedmiogrodzkiej, jednak wiedza o istniejących obrazach pozwala na wyobrażenie sobie, jak mogła wyglądać, jaki miała koloryt i charakter.

 

Wystawa „Cyganie. Historia i kultura” w Muzeum Etnograficznym

muzeum etnograficzne w TarnowieStała ekspozycja poświęcona historii i kulturze Romów – „Cyganie-Historia-Kultura” z sezonową plenerową wystawą – Tabor cygański.Czasowe ekspozycje o tematyce etnograficznej prezentujące kulturę ludową regionu tarnowskiego i innych grup etnograficznych Polski, a także ludów europejskich i pozaeuropejskich.