Tarnów i region - Informacja turystyczna / O nas / Media o nas / 30 maja: turniej, spotkanie z M. Tomalikiem, wystawa, prelekcje, spacer, konferencja metodyczna... - Piknik geograficzny

30 maja: turniej, spotkanie z M. Tomalikiem, wystawa, prelekcje, spacer, konferencja metodyczna... - Piknik geograficzny

Przypominamy: 30 maja z inicjatywy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie odbędzie się już XII PIKNIK GEOGRAFICZNY. To turniej skierowany do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Rozpoczęcie pikniku o godz. 9.30 w Auli MCDN w Tarnowie. W programie, poza rywalizacją, zaplanowano jeszcze m.in. spotkanie z Markiem Tomalikiem i plenerową wystawę jego fotografii, spacer z przewodnikami PTTK, prelekcję multimedialna o Półwyspie Arabskim i konferencję metodyczną dla nauczycieli historii. Nasz portal objął patronat nad tą edycją imprezy.

Piknik Geograficzny organizowany jest w Tarnowie już od 11 lat. Pomysłodawcą i koordynatorem turnieju jest Piotr Kukułka – przewodnik górski i nauczyciel geografii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie (XIV LO i Technikum nr 5), obecnie pełniący funkcję wicedyrektora szkoły. Początki sięgają.2001 roku – wtedy to zorganizowano I Tarnowski Azymut (30.03.2001r.) w którym uczestniczyło 10 szkół ponadgimnazjalnych i 3 szkoły gimnazjalne. Kolejny turniej był 24 października 2002 r. już pod nazwą I Pikniku Geograficznego, w którym rywalizowało ponad 40 szkolnych drużyn.

Obecny XII Piknik Geograficzny jest już 13 turniejem zorganizowanym przez Szkołę Szczepanika. Od samego początku - Piknik realizowany był dzięki wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa , Stowarzyszenia Oświatowców Polskich i Ogólnopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii w Toruniu. Od trzech lat współorganizatorem imprezy jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie a od dwóch lat dużym wsparciem jest Tarnowska Inicjatywa Oświatowa „e-ducaTIO” Urzędu Miasta Tarnowa i MCDN ODN w Tarnowie.

XII PIKNIK GEOGRAFICZNY odbędzie się 30.05.2012 r. Jest turniejem skierowanym do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Rozpoczęcie pikniku o godz. 930 w Aula MCDN w Tarnowie.

W części I pikniku uczniowie rozwiązują zadania egzaminacyjne, słuchacze UTW – zadania krajoznawcze dotyczące Tarnowa i Małopolski , natomiast nauczyciele uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez edukatorów OCDNG przy SOP w Toruniu - mgr Jolantę Żurek z Raciborza dla gimnazjum oraz mgr Wojciecha Białka ze Skarżyska-Kamiennej dla szkół ponadgimnazjalnych

W części II uczniowie i słuchacze UTW uczestniczą w turnieju topograficznym. W centrum Tarnowa będą rozmieszczone 24 punkty kontrolne, które uczestniczące drużyny będą miały w jak najkrótszym czasie odszukać i odebrać karty obecności. Dodatkowo w dwóch punktach kontrolnych przygotowano dla uczestników testy dotyczące życia i działalności Jana Szczepanika oraz historii rozgłośni radiowej RDN Małopolska. Natomiast nauczyciele w II części warsztatów sprawdzają prace konkursowe.

W warsztatach metodycznych oraz pikniku mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy zgłoszą się z dwuosobowymi reprezentacjami uczniów ze szkół całej Polski oraz dwuosobowe drużyny UTW z małopolski.

Po południu odbędzie się spotkanie uczestników turnieju z Gościem XII Pikniku Geograficznego - podróżnikiem Markiem Tomalikiem pt. ,, Wyprawa śladami Strzeleckiego” (wyprawa wyróżniona w prestiżowym konkursie tytułem KOLOSA) w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Przypomnijmy, że podczas XI Pikniku Geograficznego Gościem był Wojciech Cejrowski.

Zakończenie Pikniku około godziny 16.00. z uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród od sponsorów.

XII Piknikowi Geograficznemu w dniu 30 maja 2012 r. towarzyszyć będą różne imprezy :

- Plenerowa wystawa zdjęć Marka Tomalika na tarnowskim Rynku . Jest ponadto możliwość zakupu najnowszej książki M. Tomalika pl. „Australia, gdzie kwiaty rodzą się z ognia”. Sprzedaż książek prowadzona będzie w Tarnowskim Centrum Informacji – od 16.05.2012 r. - „Spacer po Tarnowie z przewodnikiem PTTK”. Przewodnicy PTTK Oddziału Ziemi Tarnowskiej – „LELIWA” bezpłatnie będą oprowadzać w tym dniu grupy młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. - Prelekcja multimedialna pt. „Tajemnice Półwyspu Arabskiego” – Aula Konferencyjna TCI – Rynek 7 . Prelekcja skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Występ Gościa XII Pikniku – podróżnika Marka Tomalika pt. Australia, gdzie kwiaty rodzą się z ognia - w AULI PWSZ – godzina 18.00. – WSTĘP BEZPŁATNY ZA OKAZANIEM ZAPROSZENIA , które do odebrania będą od dnia 16 maja w sekretariacie Szkoły Szczepanika, w Tarnowskim Centrum Informacji i w Biurze Podróży „Barbara”.

Konferencja metodyczna dla nauczycieli historii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - godz. 14.30. – sale Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie – ul. Nowy Świat 30.

 

Źródło: inTARnet.pl, 28-05-2012, http://www1.atlas.intarnet.pl/index_full.html?action=full&id=22873&PHPSESSID=1f3e88531fe6e0088068948d6c348e3b

Archiwalne