Tarnów i region - Informacja turystyczna / O nas / Media o nas

W sobotę, 26 czerwca, na tarnowskim rynku odbyły się uroczystości związane ze zdobyciem przez miasto Tarnów prestiżowego wyróżnienia - Flagi Honorowej Rady Europy. Tarnów został uhonorowany Flagą jako jedno z osiemnastu miast w Europie i jedno z czterech w Polsce. W głównych uroczystościach oraz imprezach towarzyszących uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni, przedstawiciele miast partnerskich, środowisk biznesowych i instytucji społecznych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Tarnowa. Władze województwa reprezentowali wicemarszałek Roman Ciepiela i radna Elżbieta Zięba.

Tarnowskie Centrum Informacji zaprasza na spacerki historyczne po Tarnowie. W Roku Miasta Tarnowa spacerujemy "Śladami tradycji i nowoczesności" wraz z mgr Kazimierzem Bańburskim, Starszym Kustoszem Muzeum Okręgowego.

W sobotę, 26 czerwca, w Tarnowie odbyły się uroczystości związane ze zdobyciem przez miasto prestiżowego wyróżnienia – Flagi Honorowej Rady Europy. Tym samym Tarnów został jednym z osiemnastu w Europie i jednym z czterech miast w Polsce uhonorowanych tym zaszczytnym mianem.

”Tak , drogi Czytelniku – wszystkie znaki na wodzie wskazują, że BEZAN w rejs roku przyszłego też wypłynie. Ja zaś nie tylko polubię, ale i odnajdę niezaprzeczalny urok tkwiący w akordach , głosach, radosnych i serdecznych gestach czy zachowaniu tych zapaleńców i romantyków wielkiej przygody. Odnajdę to coś, co gna ich wciąż przed siebie i nie pozwala zapomnieć o rozpryskiwanej morskiej fali, łopoczących żaglach, grającym na wantach wietrze, promieniach wstającego słońca, pieśni, co niesie się w dal…” - podsumowywała w „Dzienniku Polskim” oraz na www.konfraternia.tarnow.pl Ewa Czajkowska – Smożewska.

Tarnowskie Centrum Informacji zaprasza na spacerki historyczne po Tarnowie. W Roku Miasta Tarnowa spacerujemy "Śladami tradycji i nowoczesności" wraz z Panem mgr Kazimierzem Bańburskim, Starszym Kustoszem Muzeum Okręgowego. Każde spotkanie rozpoczynać się będzie etiudą muzyczno-literacką w wykonaniu Tarnowskiej Artystycznej Konfraterni.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyznała Tarnowskiemu Centrum Informacji certyfikat „obiekt przyjazny rowerom” jako pierwszej w Polsce informacji turystycznej. Jest to drugi certyfikat przyznany TCI przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska dla TCI. W marcu otrzymaliśmy certyfikat „czysta turystyka” (również jako pierwsza it w Polsce).

Tarnów - Polski Biegun Ciepła - otrzymał rozpoznawalne i cenione w całym kraju godło promocyjne "Teraz Polska". Działania samorządu zostały zweryfikowane przez panel ekspertów, według kryteriów obejmujących politykę inwestycyjną, infrastrukturę techniczną, politykę jakości urzędu, promocję gminy, działalność w zakresie realizacji polityki społecznej i wskaźniki dotyczące gminy.

W sobotę, 3 lipca o godz. 18.00, zapraszamy na koncert muzyki dawnej organizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną. Wydarzenie będzie miało miejsce w XV-wiecznym kościele p.w. św. Marcina Biskupa w Zawadzie k/ Tarnowa. Cykl jest częścią projektu „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej”. Składa się na niego 12 koncertów, które od czterech lat odbywają się przez całe lato w drewnianych kościołach i dworach Małopolski.

Tarnowskie Centrum Informacji wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie i Lokalną Grupą Działania "Dunajec Biała" opracowało raport o sytuacji "popowodziowej" w regionie tarnowskim.

Tarnowskie Centrum Informacji wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie i Lokalną Grupą Działania “Dunajec Biała” opracowało raport o sytuacji “popowodziowej” w regionie tarnowskim.

Archiwalne