Tarnów i region - Informacja turystyczna / O nas / Media o nas

Prace, które prowadzone są obecnie w sąsiedztwie basenu na Górze św. Marcina, związane są z budową Centrum Aktywnego Wypoczynku, a nie z rozbudową czy modernizacją pływalni letniej.

Altany, wieże widokowe, parkingi, ścieżki rowerowe - to tylko niektóre atrakcje, jakie pojawią się w najbliższym czasie w wielu gminach powiatu tarnowskiego. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu, które pozyskała Tarnowska Organizacja Turystyczna oraz dzięki pieniądzom z samorządów. Wszystkie projekty będą kosztowały prawie 14 milionów złotych. Nad wieloma prace już zostały rozpoczęte.

Tarnów 24 maja 2018 – Restauracja „STARA ŁĄŹNIA”. Konferencja dotycząca wzrostu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego. Organizator: Tarnowska Organizacja Turystyczna.

Jak jest z realizacją inwestycji turystycznych w regionie zastanawiali się uczestnicy specjalnej konferencji zorganizowanej w ramach programu partnerstwa Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.

Gmina Borzęcin już niedługo stanie się jeszcze bardziej atrakcyjną gminą w subregionie tarnowskim. W tej gminie bowiem realizowany jest projekt pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I i II.", co oznacza, że już w najbliższym czasie miejscowości takie jak Waryś, Borzęcin - Borek czy Łazy zyskają nowy wygląd. Wszystko, aby przyciągnąć do siebie jeszcze więcej turystów.

TRASY ROWEROWE POGÓRZA – WSPÓLNY PROJEKT TARNOWSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ I SAMORZĄDÓW Z TRZECH POWIATÓW ZADANIE – ŚCIEŻKA ROWEROWA OD MIECHOWIC WIELKICH DO WIETRZYCHOWIC DOSTAŁA DOFINANSOWANIE Z UE!

Operacja która uzyskała dofinansowanie w ramach złożonego wniosku nosi tytuł: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dalszym ciągu trwają prace remontowo-budowlane, aby dostosować spichlerz do zupełnie nowej funkcjonalności turystycznej. W ostatnim czasie wykonano nowe pokrycie dachowe i instalację elektryczną. Obecnie kontynuowane są prace przy termomodernizacji budynku.

W Zakliczynie zrealizowana została kolejna ważna inwestycja infrastrukturalna, podnosząca bezpieczeństwo mieszkańców i turystów odwiedzających miejscowość nad Dunajcem. Zbudowany został chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Ruchu Oporu.

Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące budowy wiaty turystycznej i zagospodarowania terenu wokół wieży widokowej zlokalizowanej w Jodłówce Tuchowskiej na działce nr 417/3 w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I” zadania pn: „Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej”.

Archiwalne