Tarnów i region - Informacja turystyczna / O nas / Media o nas

Małopolska Organizacji Turystyczna bliżej Województwa Małopolskiego - tak, najogólniej rzecz biorąc - podsumować można zmiany wprowadzone podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków organizacji w dniu 25 maja 2010 roku.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyznała Tarnowskiemu Centrum Informacji certyfikat „obiekt przyjazny rowerom” jako pierwszej w Polsce informacji turystycznej. Jest to drugi certyfikat przyznany TCI przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. W marcu otrzymało certyfikat „czysta turystyka” (również jako pierwsza w Polsce).

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyznała Tarnowskiemu Centrum Informacji certyfikat „obiekt przyjazny rowerom” jako pierwszej w Polsce informacji turystycznej.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyznała Tarnowskiemu Centrum Informacji certyfikat „obiekt przyjazny rowerom" jako pierwszemu w Polsce ośrodkowi informacji turystycznej.

Tarnowskie Centrum Informacji jako pierwsza tego typu placówka w Polsce otrzymała certyfikat "obiekt przyjazny rowerom". Laur został przyznany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
Pierwszym obiektem w Tarnowie, który został nagrodzony podobnym certyfikatem, jest hotel Tarnovia.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyznała Tarnowskiemu Centrum Informacji certyfikat "obiekt przyjazny rowerom" jako pierwszej w Polsce informacji turystycznej.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyznała Tarnowskiemu Centrum Informacji certyfikat "obiekt przyjazny rowerom" jako pierwszej w Polsce informacji turystycznej. Jest to drugi certyfikat przyznany TCI przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. W marcu otrzymaliśmy certyfikat "czysta turystyka" (również jako pierwsza it w Polsce).

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyznała Tarnowskiemu Centrum Informacji certyfikat „obiekt przyjazny rowerom” jako pierwszej w Polsce informacji turystycznej. Jest to drugi certyfikat przyznany TCI przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska dla TCI. W marcu otrzymaliśmy certyfikat „czysta turystyka” (również jako pierwsza it w Polsce).

Tarnów - Polski Biegun Ciepła otrzymał rozpoznawalne i cenione w całym kraju godło promocyjne "Teraz Polska". Działania samorządu zostały zweryfikowane przez panel ekspertów, według kryteriów obejmujących politykę inwestycyjną, infrastrukturę techniczną, politykę jakości urzędu, promocję gminy, działalność w zakresie realizacji polityki społecznej i wskaźniki dotyczące gminy.

W dniu 3 czerwca w Tarnowie odbędzie się trzecia edycja "Święta Gulaszu". Impreza ma na celu promocję kultury węgierskiej.
Na "Święto Gulaszu" przybędą restauratorzy z Polski i Węgier. Wezmą oni udział w konkursie na najsmaczniejszy gulasz.

Archiwalne