Tarnów i region - Informacja turystyczna / O nas / Media o nas

W dniach 25 - 26 maja 2009 r. w Tarnowie obradował Zarząd Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej.

W dniach 25 - 26 maja 2009 r. w Tarnowie obradował Zarząd Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej.

Tematem przewodnim spotkania było przygotowanie regulaminu do kolejnej V już edycji konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce oraz skonfrontowanie założeń certyfikacji punktów IT opracowanego przez POT z założeniami zapisanymi w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej.

W dniach 25 - 26 maja 2009 r. w Tarnowie obradował Zarząd Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej.

W dniach 25 - 26 maja 2009 r. w Tarnowie obradował Zarząd Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej.

W dniach 25 - 26 maja 2009 r. w Tarnowie obradował Zarząd Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Tematem przewodnim spotkania było przygotowanie regulaminu do kolejnej V już edycji konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce oraz skonfrontowanie założeń certyfikacji punktów IT opracowanego przez POT z założeniami zapisanymi w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej.

W dniach 25 - 26 maja 2009 r. w Tarnowie obradował Zarząd Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Tematem przewodnim spotkania było przygotowanie regulaminu do kolejnej V już edycji konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce oraz skonfrontowanie założeń certyfikacji punktów IT opracowanego przez POT z założeniami zapisanymi w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej.

"Porozumienie Tarnowskie"
W dniach 25 - 26 maja 2009 r. w Tarnowie obradował Zarząd Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Tematem przewodnim spotkania było przygotowanie regulaminu do kolejnej V już edycji konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce oraz skonfrontowanie założeń certyfikacji punktów IT opracowanego przez POT z założeniami zapisanymi w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej.

Za trzy lata wszystkie punkty informacji turystycznej w Małopolsce mają wyglądać tak samo. Trwają prace nad systemem, który przewiduje powstanie kiosków multimedialnych, jednego internetowego portalu turystycznego i wspólnej bazy danych.

Do zwiedzania udostępnionych zostało w Małopolsce 56 sakralnych obiektów drewnianych znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej. Obiekty te, zwykle otwierane jedynie na czas nabożeństw, do końca września otwarte będą trzy dni w tygodniu przez cztery godziny dziennie.

Archiwalne