Tarnów i region - Informacja turystyczna / O nas / Media o nas

W dniach 25-27 marca region promował swoje atrakcje podczas XVII Międzynarodowych Targów Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach. Zarząd Centrum Targowego FairExpo oraz Międzynarodowych Targów Katowickich przyznał Małopolskiej Organizacji Turystycznej nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie „Zapraszamy do Nas” za najpiękniejsze stoisko targowe.

Tarnowskie Centrum Informacji, dzięki współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną, miastem Kraków oraz Starostwem Powiatowym w Tarnowie i Lokalną Grupą Działania "Dunajec - Biała", promuje się w innych krajach. Udział Tarnowa w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym sprawił, że miasto nie ponosi kosztów za zagraniczną powierzchnię wstawienniczą.

Międzynarodowa promocja miasta - Nie tylko w Polsce, ale również za granicą pracownicy Tarnowskiego Centrum Informacji promują w tym roku turystyczne walory miasta i regionu. Degustacje i konkursy to największy magnes na odwiedzających targi.

Powiat Tarnowski wspólnie z Tarnowskim Centrum Informacji oraz Lokalną Grupą Działania „Dunajec--Biała” uczestniczył w XVII już edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych „ Na styku Kultur”, które odbyły się w Łodzi.

Szlaki rowerowe, Skamieniałe Miasto, dworek Paderewskiego, sanktuarium w Tuchowie oraz gospodarstwa agroturystyczne, to główne tematy pojawiające się w pytaniach gości odwiedzających targi turystyczne w Katowicach, na których powiat tarnowski prezentował swoją ofertę wypoczynkową. Oprócz wyczerpujących odpowiedzi, potencjalni turyści otrzymywali upominki w postaci drewnianych wyrobów z Żurowej.

Tygodnik opisuje specjalne przewodniki dla niewidomych turystów. Ponad sto zestawów zawierających m.in. reliefowe grafiki dotykowe przedstawiające ważne zabytki Tarnowa i wykonany podobną techniką plan centrum miasta trafią wkrótce do organizacji zajmujących się osobami niewidomymi oraz do tarnowskich hoteli. Dzięki tym zestawom Tarnów będą mogli zwiedzać także niewidomi i słabowidzący.

W bieżącym roku pracownicy Tarnowskiego Centrum Informacji promują walory turystyczne miasta i regionu tarnowskiego na trzynastu imprezach w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, Katowice) i za granicą (Berlin, Budapeszt, Londyn, Wiedeń, Paryż, Mediolan). Możliwość udziału Tarnowskiego Centrum Informacji w tak wielu wydarzeniach to efekt bliskiej i coraz efektywniejszej współpracy TCI z Małopolską Organizacją Turystyczną, miastem Kraków oraz Starostwem Powiatowym w Tarnowie i Lokalną Grupą Działania "Dunajec - Biała". Dzięki dofinansowaniu z MRPO Tarnów, jako członek MOT, nie ponosi kosztów opłat za zagraniczną powierzchnię wystawienniczą.

W bieżącym roku pracownicy Tarnowskiego Centrum Informacji promują walory turystyczne miasta i regionu tarnowskiego na trzynastu imprezach w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, Katowice) i za granicą (Berlin, Budapeszt, Londyn, Wiedeń, Paryż, Mediolan). Możliwość udziału Tarnowskiego Centrum Informacji w tak wielu wydarzeniach to efekt bliskiej i coraz efektywniejszej współpracy TCI z Małopolską Organizacją Turystyczną, miastem Kraków oraz Starostwem Powiatowym w Tarnowie i Lokalną Grupą Działania "Dunajec - Biała". Dzięki dofinansowaniu z MRPO Tarnów, jako członek MOT, nie ponosi kosztów opłat za zagraniczną powierzchnię wystawienniczą.

W bieżącym roku pracownicy Tarnowskiego Centrum Informacji promować będą walory turystyczne miasta i regionu tarnowskiego na trzynastu imprezach targowych w Polsce i za granicą. Udział w targach turystycznych możliwy jest dzięki członkostwu Tarnowa w Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

W bieżącym roku pracownicy Tarnowskiego Centrum Informacji promują walory turystyczne miasta i regionu tarnowskiego na trzynastu imprezach w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, Katowice) i za granicą (Berlin, Budapeszt, Londyn, Wiedeń, Paryż, Mediolan). Możliwość udziału Tarnowskiego Centrum Informacji w tak wielu wydarzeniach to efekt bliskiej i coraz efektywniejszej współpracy TCI z Małopolską Organizacją Turystyczną, miastem Kraków oraz Starostwem Powiatowym w Tarnowie i Lokalną Grupą Działania "Dunajec - Biała". Dzięki dofinansowaniu z MRPO Tarnów, jako
członek MOT, nie ponosi kosztów opłat za zagraniczną powierzchnię wystawienniczą.

Archiwalne