Tarnów i region - Informacja turystyczna / O nas / Media o nas

Z punktu widzenia sztabów powołanych przez gospodarzy terenów, na których spodziewani są goście zainteresowani mistrzostwami piłkarskimi, zagadnienia turystyki sprowadzają się głównie do inwestycji w infrastrukturę hotelową. Te inwestycje to temat dalszy, bo priorytetami są, co zrozumiałe, obiekty sportowe i dostępność komunikacyjna.

W Tarnowie - historycznym grodzie Leliwitów - odbyło się doroczne spotkanie Forum Informacji Turystycznej. Wybór tego miasta był wyjątkowo trafny.

W drugim konkursie "im. Mieczysława Orłowicza" wyróżnione zostaną najlepsze materiały prasowe, audycje radiowe oraz programy telewizyjne promujące regionalne lub lokalne atrakcje i produkty turystyczne.

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadzono ranking na najlepszą obsługę turystów w Małopolsce.
Najlepszym okazało się Tarnowskie Centrum Informacji, tuż za nim uplasował się punkt IT na ul. św. Jana w Krakowie oraz Małopolskie Centrum Informacji Turystycznej, również w Krakowie.

W dniu 4. grudnia 2007 r. w sali kinowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się szkolenie w zakresie informacji turystycznej.

To już kolejna nagroda dla Tarnowskiego Centrum Informacji - miejskiej jednostki budżetowej.

Zakończyło się Ogólnopolskie Forum Informacji Turystycznej w Tarnowie, które zgromadziło przedstawicieli centrów informacji turystycznych z całej Polski. W sumie przybyło blisko 70 osób. Tematem dominującym podczas spotkania była kwestia: "Informacja turystyczna a turystyka miejska".

Podczas zakończonego w Tarnowie Ogólnopolskiego Forum Informacji Turystycznej zaprezentowana ranking najlepszych punktów IT w regionie. Według niezależnego eksperta, który przeprowadził na zlecenie urzędu badania wynika, że najlepszą obsługę turystów może pochwalić się Tarnowskie Centrum Informacji.

Za sprawą organizacji Ogólnopolskiego Forum Informacji Turystycznej, Tarnów na 2 dni stał się "Stolicą Polskiej Informacji Turystycznej". Tematem wiodącym spotkania było hasło "Informacja turystyczna a turystyka miejska".

W Tarnowie o turystyce. Za sprawą organizacji Ogólnopolskiego Forum Informacji Turystycznej, Tarnów przez dwa dni stał się Stolicą Polskiej Informacji Turystycznej.

Archiwalne