Tarnów i region - Informacja turystyczna / O nas / Media o nas

Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnowskie Centrum Informacji - miejska jednostka budżetowa, zgłosiły do tegorocznej edycji konkursu "Pamiątka Turystyczna z regionu" oryginalne pamiątki: ażurowe jajo z herbem Tarnowa i nalewkę "Miodówka Pogórska". Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w lutym.

Podczas Ogólnopolskiego Forum Informacji Turystycznej w Tarnowie, zaprezentowana została m.in. koncep­cja Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT).
Po raz pierwszy oficjalnie przedstawiono również ran­king najlepszych punktów IT
w regionie. Z niezależnych badań wynika, iż najlepsza obsługą turystów może pochwalić się Tarnowskie Centrum Informacji, które otrzymało 58 punktów, następnie punkt IT na ul. św. Jana w Krakowie (50 pkt) oraz Małopolskie Centrum Informacji Turystycznej, również w Krakowie (48 pkt).

Polska Organizacja Turystyczna wspólnie z Małopolską Organizacją Turystyczną poszukują wyjątkowej "Turystycznej Pamiątki z Regionu". Ogłoszony konkurs ma na celu wyróżnienie najciekawszych i najskuteczniejszych promocyjnie produktów symbolizujących regiony turystyczne Polski.

Rzeczywistość potwierdza slogan reklamowy. Tarnów jest prawdziwym polskim biegunem ciepła. Dowodzi tego rekordowo wysoka średnia temperatur, którą odnotowali tu meteorolodzy w 2007 roku.

Podczas Ogólnopolskiego Forum Informacji Turystycznej w Tarnowie, zaprezentowana została m.in. koncepcja Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT). Po raz pierwszy oficjalnie przedstawiono również ranking najlepszych punktów IT w regionie. Z niezależnych badań wynika, iż najlepszą obsługę turystów może pochwalić się Tarnowskie Centrum Informacji, które otrzymało 58 punktów, następnie punkt IT na ul. św. Jana w Krakowie (50 pkt).

Region tarnowski może być promowany poprzez wręczanie turystom niezapomnianych i oryginalnych pamiątek. Jakich? O tym zdecydują sami mieszkańcy, którzy wezmą udział w konkursie ogłoszonym przez Polską Organizację Turystyczną. W ubiegłym roku doceniono herbatę Tarniówkę, która poprzez nazwę oraz tarninę z której m.in. jest produkowana, reklamuje Tarnów w kraju i za granicą. Mówi Marcin Pałach dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji.

Konkurs, którego organizatorem są Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Klub Publicystyki Turystycznej, skierowany jest do dziennikarzy, redakcji prasowych, stacji radiowych i telewizyjnych. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych tekstów i audycji promujących rodzimą turystykę, które ukazały się w 2007 roku.

Do końca stycznia zgłaszać można produkty i wyroby w konkursie na "Turystyczną Pamiątkę z regionu". Zgłaszane pamiątki należeć powinny do jednej z trzech kategorii: wyroby symbolizujące region, miejscowość lub lokalną tradycję, artystyczne dzieła z lokalnym motywem oraz wytwory sztuki kulinarnej i regionalne przysmaki o unikalnej recepturze.

Turystyka jest jednym z wiodących sektorów gospodarki w Europie. Charakteryzuje go duża konkurencyjność - ponieważ turyści zawsze mają szeroki wybór miejsc wypoczynku. W związku z tym nieatrakcyjna lokalizacja, słabe zaplecze techniczne lub informacyjne mogą doprowadzić do tego, że dane miejsce nie będzie odwiedzane. Dlatego bardzo ważne jest promowanie regionu nie tylko w kraju ale również za granicą. Branża turystyczna jest bardzo wrażliwa na wszelkie zmiany zachodzące w regionach oraz ich gospodarce. Nie można tego faktu lekceważyć, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w regionach bazujących na tym sektorze.

Uciechy małopol-SKI
Nie trzeba wyjeżdżać do Włoch czy Austrii, aby pojeździć na nartach. Nie trzeba nawet jechać do Szczyrku czy Wisły, aby zakosztować zimowego szaleństwa.

Archiwalne