Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / W Tarnowie powstaje nowoczesne centrum edukacji artystycznej

W Tarnowie powstaje nowoczesne centrum edukacji artystycznej

Zespół Szkół Plastycznych, po remoncie, będzie nowoczesnym centrum kształcenia artystycznego w Tarnowie, obiektem na miarę wymogów współczesności. Szkołę, będącą aktualnie w fazie przebudowy, wizytował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Z Prezydentem Tarnowa podpisał umowę na dofinansowanie do tej inwestycji. W uroczystości udział wzięli także Poseł RP Urszula Augustyn oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela.

Ponad 14 mln zł zostanie w sumie zainwestowanych w kompleksową, wieloetapową modernizację obiektów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie oraz budowę trzech nowych budynków.

Aktualnie w Zespole Szkół Plastycznych zakończono pierwszy etap remontu. Zmodernizowano stary budynek tkactwa, w miejscu dawnych warsztatów powstał ciąg komunikacyjny tzw. nowoczesny hol. Przed szkołą realizacja II etapu remontu, który ma się zakończyć w lipcu przyszłego roku.

Mocna baza edukacji plastycznej w Tarnowie to w perspektywie także szkolnictwo plastyczne na poziomie wyższym. Trwają rozmowy dotyczące lokowania w mieście filii uczelni artystycznej.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożony przez GMT projekt pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie" został zakwalifikowany na listę podstawową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 14.175.298 zł.

Uzyskanie dofinansowania pozwoli w sposób bezkosztowy dla Gminy Miasta Tarnowa, zrealizować kolejne etapy modernizacji, gdyż dotychczas poniesione wydatki stanowią konieczny wkład własny GMT. Jak do tej pory Gmina Miasta Tarnowa przeznaczyła z własnych środków 4,2 mln zł na ten cel.

W roku 2009 planowane jest wykonanie II etapu, polegającego na budowie sali sportowej z zapleczem, pracowniami reklamy i malarskiej, ponadto m.in. warsztatu stolarskiego, pracowni wykańczania mebli i malarskiej oraz pracowni fotograficznej.

Do końca roku 2010 zakończony zostanie III etap, w ramach którego przebudowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zostaną istniejące obecnie budynki obejmujące kompleks biblioteczny, sale wystawowe, sale lekcyjne i pomieszczenia administracyjno - biurowe oraz pracownie konserwacji kamienia, rzeźby, liternictwa i informatyczna.

W ramach remontu wykonane zostanie między innymi: dostosowanie budynków do przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i bhp, wymiana stolarki okiennej

i drzwiowej, ocieplenie budynku, remont dachu, wzmocnienie ścian nośnych, izolacja przeciwwilgociowa budynków, przebudowany zostanie układ wewnętrzny, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych.

Dodatkowo zostanie zakupione niezbędne wyposażenie warsztatów szkolnych,

z uwzględnieniem nowych technologii i innowacyjności. W ramach poszczególnych etapów wykonane zostaną również niezbędne sieci i przyłącza.

Tarnow.pl

Archiwalne