Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Płacisz podatki, miasto pięknieje!

Płacisz podatki, miasto pięknieje!

Zostawiając podatek w Tarnowie, zasilasz miejską kasę! Pieniądze te przeznaczane są m.in. na inwestycje drogowe, utrzymanie placówek oświatowych, politykę społeczną, a także wydarzenia kulturalne i sport. Tylko w zeszłym roku wpływy z podatku dochodowego wyniosły 115, 5 mln złotych.

Mieszkasz, pracujesz, uczysz się w Tarnowie? Zostaw podatek w naszym mieście. Nie trzeba być zameldowanym, wystarczy złożyć odpowiedni formularz w urzędzie skarbowym, w którym należy wskazać tarnowski adres zamieszkania. W ubiegłym roku ponad 48 proc. podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców Tarnowa wróciło do miejsca zamieszkania podatników, reszta zasiliła budżet państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku podatku PIT miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania (a nie zameldowania!) podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Dlatego też w Tarnowie mogą się rozliczać również wszystkie te osoby, które mieszkają w naszym mieście, ale nie są tutaj oficjalnie zameldowane.

Zastanawiasz się, co można zrobić za pieniądze uzyskane z podatków? 
Przykładowo:

Wyremontować basen w Mościcach – 10 mln zł

Zmodernizować stadion miejski – 50-60 mln

Posadzić 45 tys. sztuk kwiatów na klombach – 45 tys. zł

Zmodernizować boisko szkolne – 370 tys. zł

Wypłacić stypendia naukowe dla uczniów – 200 tys. zł

Zorganizować ferie w mieście dla uczniów – 100 tys. zł

Odmalować przejście dla pieszych – 300 zł*

Wykonać m² chodnika – 160 zł*

Wybudować m² ścieżki rowerowej – 160 zł*

Wybudować m² drogi (z wymianą podbudowy) – 230 zł*

Wybudować m² drogi (nakładka asfaltowa bez podbudowy) – 40 zł*

*koszt netto

Żeby zostawić podatek w naszym mieście, wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania w Tarnowie (I lub II Urzędzie Skarbowym), formularz ZAP-3, w którym wskaże się dla celów podatkowych tarnowski adres zamieszkania. Wypełnienie dokumentu nie jest trudne i zajmuje kilka minut. Należy w nim podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego (na który będą wpływać np. zwroty podatku). Jednostronicowy formularz ZAP-3 jest dostępny jest w każdym urzędzie skarbowym (można go pobrać w wersji elektronicznej również poniżej). Wypełniony dokument można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego. Dodajmy, że ważne jest nie miejsce zameldowania, ale adres faktycznego miejsca zamieszkania.

Formularz ZAP-3.pdf 125,59 kB

http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Placisz-podatki-miasto-pieknieje2

Archiwalne