Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Będzie modernizacja linii kolejowej

Będzie modernizacja linii kolejowej

Linia kolejowa Tarnów - Leluchów zostanie zmodernizowana na odcinku z Tarnowa do Stróż. Skróci to czas podróży do Nowego Sącza i granicy państwa.
Oprócz modernizacji torów przewidywana jest także modernizacja urządzeń sterowania ruchem i zabezpieczenia ruchu. Koszt modernizacji wynieść ma ponad 244 miliony złotych. Zakończenie prac, podzielonych na dwa etapy nastąpić ma po 2013 roku.

W ciągu najbliższych kilku lat kosztem 244 milionów złotych zmodernizowana zostanie na odcinku z Tarnowa do Stróż linia kolejowa Tarnów - Leluchów. Całość trasy liczy 146,3 kilometrów, a odcinek Tarnów - Stróże to 57 kilometrów linii kolejowej na terenie trzech powiatów - tarnowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego.

Obecny stan techniczny linii kolejowej powoduje stałe i czasowe ograniczenia prędkości na kilku odcinkach i zagraża bezpieczeństwu ruchu. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak napraw i remontów oraz podtopienia w czasie kolejnych
powodzi w latach 1997 - 2006.

Prace modernizacyjne podzielono na dwa etapy. W pierwszym modernizowany będzie odcinek blisko 13 kilometrów torów, trzy mosty i wiadukty, sześć przepustów, dziewięć rozjazdów, nastąpi także częściowa wymiana słupów sieci trakcyjnej i realizacja odwodnień. Koszt pierwszego etapu prac to 52,3 milionów złotych. Drugi etap prac zakończyć się ma po 2013 roku.

Po zakończeniu prac nie tylko skróceniu ulegnie czas podróży do Nowego Sącza, ale i podniesie się bezpieczeństwo, poprawi komfort podróży, zmniejszą się również koszty bieżącego utrzymania infrastruktury.

tarnowskieinfo.pl

Archiwalne