Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności

W Tarnowie znaleziono szeląg litewski Jana Kazimierza z XVI w.? Podczas remontu Bimy robotnicy znaleźli w murze cenną monetę.

Najstarsze kino w Tarnowie i jedno z najstarszych w Polsce kończy 92 lata?

W tarnowskiej katedrze najprawdopodobniej był pierwszy pomnik piętrowy na ziemiach polskich?

Elizabeth Szancer jest wybitną kuratorką sztuki. Pracuje dla muzeów i kolekcjonerów prywatnych z USA, w tym dla Whitney Museum of American Art, Ronalda S. Laudera i Nelsona Rockefellera.

Podczas zakończonego w ostatnich tygodniach remontu wnętrza zabytkowej kaplicy Radzikowskich na tarnowskim Starym Cmentarzu odkryto dziewiętnastowieczne polichromie iluzoryczne, ukryte pod późniejszymi, liczącymi kilkadziesiąt lat warstwami tynku. Teraz malowidła – zrekonstruowane  i wyeksponowane – zdobią ściany i sufit kaplicy. Będzie można je zobaczyć 1. listopada. 

8 października 1988 roku na Placu Drzewnym, przy udziale ok. 10 tys. osób, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Wincentego Witosa, wg projektu Józefa Potępy z krakowskiej ASP.

Nie musimy tego mieć, chcemy z tego korzystać – mówi młode pokolenie, które powoli zaczyna narzucać własne wzory zachowań, a niedługo będzie główną siłą motoryczną gospodarki. To temu pokoleniu przypisuje się stworzenie mimochodem nowej dziedziny, tak zwanej ekonomii współdzielenia, jak nazwali ją specjaliści porządkujący terminologię trendów życia społecznego. Wpływa ona coraz wyraźniej na rynek i dotyczy także usług turystycznych. Problematykę korzyści i zagrożeń stąd płynących podejmuje szczegółowo opracowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W pobliżu Parku Sanguszków, na jednym z budynków widnieje mural przedstawiający „Opiekuna Dworowego”

Hetman Jan Tarnowski był autorem najwybitniejszego dzieła piśmiennictwa wojskowego XVI wieku?

Miesięcznik „Tarnow.pl” został uznany za najlepszą gazetę miejską w konkursie Kryształy PR-u organizowanym w ramach Ogólnopolskiej Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej w Krakowie. Do 13 edycji konkursu zgłoszono kilkadziesiąt tytułów z całej Polski.