Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Ulica Żydowska - projekt MEZUZA

Ulica Żydowska - projekt MEZUZA

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej wraz z Muzeum Okręgowym w Tarnowie oraz instytucjami partnerskimi organizuje kolejną edycję Dni Pamięci Żydów Galicyjskich – Galicjaner Sztetl. W ramach wydarzenia odbędzie się spotkanie memorialne w Zbylitowskiej Górze, na miejscu zbiorowych mogił Żydów i Polaków, jak również w Tarnowie – Koncerty Pod Bimą, pokazy filmów dokumentalnych oraz ekspozycje o tematyce żydowskiej. Finał wydarzenia przewidziany jest na 13 czerwca 2015 r., kiedy to skrzyżują się dwa realizowane przez Komitet przedsięwzięcia: Galicjaner Sztetl oraz działanie Ulica Żydowska, będące częścią projektu edukacyjnego MEZUZA.

Ulica Żydowska jest działaniem nastawionym na przyciągnięcie mieszkańców miasta i turystów do Starówki, poprzez odtworzenie atmosfery przedwojennej uliczki, zamieszkiwanej przez Żydów, którzy mieli tu swoje warsztaty i sklepy. Wydarzenie kierujemy do dzieci (animacje związane z odtwarzaniem dawnych, przedwojennych zabaw – Niezły Cyrk) i młodzieży (wspólna praca autora, Szymona Szelca i wolontariuszy nad muralem o tematyce antydyskryminacyjnej; warsztaty dla młodych muzyków), oraz dla wszystkich, którym bliska jest historia miasta i żydowskie dziedzictwo kulturalno-społeczne.

Programy obu wydarzeń poniżej.

 

 Jednocześnie chcemy powiadomić o dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się Projekt MEZUZA, którego jesteście Państwo Patronem. Fundacja AntySchematy 2, partner Komitetu, przeprowadziła szereg szkoleń i na czas projektu organizuje pracę ponad dwudziestu młodych wolontariuszy, którzy włączają się zarówno w działania merytoryczne na rzecz tolerancji, przeciw dyskryminacji i antysemityzmowi, jak również biorą udział w działaniach praktycznych, np. pracach porządkowych i dokumentacyjnych na cmentarzu żydowskim, przy organizacji działania Ulica Żydowska i in. W organizację tego ostatniego wydarzenia włączyły się także inne osoby i instytucje z Tarnowa, m.in. Instytut Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie, Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie, Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, BWA Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Tarnowskie Centrum Kultury, Tarnowskie Centrum Informacji oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Z aktywności na innych polach Projektu MEZUZA, warto powiedzieć, że Katarzyna Górowska przeprowadziła już niemal wszystkie z zaplanowanych 20 szkoleń-pogadanek autorskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w serii „Porozmawiajmy o Tolerancji”. Następne komponenty edukacyjne MEZUZY, czyli aktywne wystawy mobilne w szkołach (tzw. Zapomniane Archiwum), gra miejska oraz działanie Było Sobie Miasto, przeznaczone dla najmłodszych uczestników – będą realizowane zgodnie z harmonogramem a prace przygotowawcze trwają i nakręcają nas na działanie na najwyższych obrotach.

 

Projekt Mezuza jest współfinansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

 

źródło: Materiały dostarczone od organizatorów: Ekipa MEZUZY (Natalia Gancarz, Katarzyna Górowska, Kamila Jasiak, Adam Bartosz), Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie

 

 

Archiwalne