Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / Dyrektor Muzeum Okręgowego odznaczony - Krzyż kawalerski dla Adama Bartosza

Dyrektor Muzeum Okręgowego odznaczony - Krzyż kawalerski dla Adama Bartosza

Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o odznaczeniu Adama Bartosza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Odznaczenie zostało wręczone w dniu 14 września br., podczas uroczystego otwarcia w Lublinie międzynarodowej konferencji naukowej „Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej”.

 

Adam Bartosz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie jest etnografem, od kilkudziesięciu lat specjalizującym się w badaniach nad historią i kulturą mniejszości narodowych, zwłaszcza w Europie Środkowo – Wschodniej. Z jego inicjatywy powstała w tarnowskim muzeum pierwsza w świecie stała ekspozycja o historii i kulturze Romów. Zorganizował wiele przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych, m.in. był jednym z członków zespołu kodyfikującego romski język. Od wielu lat organizuje unikatowe przedsięwzięcie promujące kulturę i historię Romów - Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Prowadził wykłady o mniejszościach etnicznych i narodowych na wielu uczelniach krajowych i zagranicznych. Jest autorem licznych prac w tym wyjątkowej książki o pokonywaniu uprzedzeń etnicznych „Nie bój się Cygana”, która została przetłumaczona na kilka języków, w tym na romski.

 

Zaangażowany jest również w działalność na rzecz innych mniejszości narodowych, w tym również żydowskiej - m.in. jako twórca autorskiego projektu „Galicjaner Sztetl – Dni Pamięci Żydów Galicyjskich”.

 

 

 

Intarnet.pl, 16/9/2011, http://www.intarnet.pl/www1.atlas.okay.pl/index_full.html?action=full&id=20719&intarnet=f63d34f84f1c703cc706b7acb8aa1e48

 

Archiwalne